Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Andrzej Friszke odebrał Nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego

Prof. Andrzej Friszke i rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski podczas gali IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Filharmonii Łódzkiej 25 listopada 2018 r. Fot. Uniwersytet Łódzki

Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych dostał w tym roku prof. Andrzej Friszke, redaktor działu historycznego „Więzi”, za książkę „Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ »Solidarność« i KSS»KOR« 1981-1984”.

– Starałem się w tej książce opowiedzieć prawdę o czasach minionych, o próbach charakterów, które przechodzili Polacy, i o tym, co było konsekwencją tego wszystkiego, czyli o zwycięstwie wolności w Polsce. Ten proces, do którego przecież nie doszło, te trzy lata więzienia przedstawicieli opozycji, to była próba, zarówno dla więźniów, jak i świadków. Udało im się ich moralność obronić i obronić jednocześnie honor „Solidarności” – powiedział prof. Andrzej Friszke po odebraniu nagrody.

Bohaterowie jego książki w wolnej Polsce byli ministrami, prezydentami miast, senatorami, redaktorami. W latach 1981-84 to grupa opozycjonistów, wobec której, zgodnie ze słowami autora, prowadzono największą sprawę karną w PRL po 1956 roku. „Sprawa jedenastu” wywarła wpływ na relacje władz z ZSRR, Kościołem, Zachodem. Decydowali w niej tak naprawdę nie sędziowie, ale pierwszy sekretarz KC PZPR i jego otoczenie polityczne. To obraz zmagań reżimu, wyposażonego we wszystkie instrumenty władzy, z przeciwnikiem, na pozór stojącym na przegranej pozycji.

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego została przyznana przez Uniwersytet Łódzki po raz czwarty. Laureat otrzymał 50 tys. zł na dalszą realizację swoich badań. Uroczystość odbyła Filharmonii Łódzkiej. – Zgłaszane prace, w tym te, które wpłynęły na nasz konkurs w 2018 roku, są dowodem bardzo dobrej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość i oryginalność – powiedział przewodniczący kapituły, prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Andrzej Friszke reprezentuje Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej. Jest redaktorem działu historycznego kwartalnika „Więź”.

Gala IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Filharmonii Łódzkiej
Gala IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Filharmonii Łódzkiej 25 listopada 2018 r. Fot. Uniwersytet Łódzki

Finaliści 2018

W IV edycji konkursu zgłoszono ponad 70 prac opublikowanych w 2017 roku. Kapituła Konkursu nominowała prace:

1. Moniki Bobako, „Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej”, wydaną i zgłoszoną przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas;

2. Adama Dyrdy, „Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

3. Andrzeja Friszke, „Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ »Solidarność« i KSS»KOR« 1981-1984”, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności, zgłoszoną przez Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk;

Wesprzyj Więź

4. Piotra Madajczyka, „Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką”, wydaną i zgłoszoną przez Wydawnictwo Neriton oraz Instytut Studiów Politycznych PAN;

5. Nataszy Szutty, „Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?”, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Academicon, zgłoszoną przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Łódzki, JH

Podziel się

Wiadomość