Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Abp Gądecki: Wolność osobista obywateli jest początkiem suwerenności narodu

Abp Stanisław Gądecki podczas 380 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 26 września 2018 r. w Płocku. Fot. episkopat.pl

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości skłania nas do wdzięczności za otrzymany dar, a jednocześnie do odpowiedzialności za otrzymane zadanie – mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w telewizyjnym orędziu.

Abp Gądecki wygłosił dziś w TVP orędzie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zwrócił uwagę na konieczność zabiegania o zachowanie polskiej kultury, wewnętrznej wolności i wiary w Boga. Wskazał też na rolę kobiet w walce z rusyfikacją i germanizacją.

Metropolita poznański ocenił, że odzyskanie niepodległości nie byłoby możliwe bez pracy organicznej i pracy u podstaw, której „poświęcały się tysiące światłych Polaków, aby krzewić wśród uboższej ludności gospodarność, pracowitość, oświatę, a przede wszystkim aby umocnić je w polskości i przygotować do cywilizacyjnej rywalizacji z zaborcami”.

Wesprzyj Więź.pl

Mówił również znaczeniu kobiet w walce o zachowanie polskości, cytując wspomnienia gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, który powiedział: „Kiedy już zdołałem nabrać większej praktyki życiowej doszedłem do przekonania, że wszelkie zakusy rusyfikatorskie i germanizatorskie rozbijały się o zasady, wpajane w nasze dusze i serca przez polską kobietę: przez nasze matki i siostry, nauczycielki. […] Byliśmy niejako jakby narzędziem w ręku kobiety, która moralną swą siłę czerpała z wiary w sprawiedliwość dziejową i z nauki Kościoła”.

Abp Gądecki wskazał również na znaczącą rolę Kościoła w Polsce w działaniach niepodległościowych. – Ważny był wkład ówczesnego duchowieństwa w kulturę i naukę polską, lecz jeszcze ważniejszą sprawą była praca nad świętością ludu polskiego. Na przekór licznym trudnościom pojawiło się wówczas wielu błogosławionych i świętych, pracujących na rzecz odrodzenia polskiej duszy – zaznaczył. Wspomniał także o tych, którzy oddawali swoje życie za wolność ojczyzny. – Każde pokolenie, a niektóre nawet po kilka razy, podejmowało walkę zbrojną z zaborcami. Wszystkim tym bohaterom niepodległościowym należy się najwyższy szacunek i podziw – dodał.

Jak podkreślił abp Gądecki, w społeczeństwie ważne jest zabieganie o osobistą wolność. – Wolność osobista obywateli jest początkiem suwerenności narodu. Nie przychodzi ona z zewnątrz. Nie jest przywilejem, który rządzący mogą zagwarantować i „przydzielić” swoim obywatelom. Żaden człowiek nie może jednak korzystać ze swoich praw obywatelskich, jeśli straci wolność wewnętrzną: wolność niezależnego myślenia i autonomicznego kierowania własnym życiem w oparciu o więzi i wartości wybrane w sposób świadomy i wolny – zaznaczył.

Wesprzyj Więź

Przewodniczący episkopatu wskazał również na konieczność troski o kulturę i wiarę. Podkreślił, że przed stu laty nasi przodkowie opierali wszystkie wysiłki zmierzające do odzyskania wolności na – jak zaznaczył św. Jan Paweł II – „nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów”.

Abp Gądecki wezwał do dziękczynienia za wolność i modlitwy w intencji walczących o wolną Polskę oraz o pokój w ojczyźnie, by Polacy dobrze korzystali z cennego daru wolności.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość