Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ks. Mieczysław Puzewicz otrzymał Nagrodę „Veritatis Splendor”

Ks. Mieczysław Puzewicz. Fot. YouTube / Niezależny Lublin

Szkoda, że Jan Paweł II jest w Polsce „niedoczytany”, a już na pewno wciąż jeszcze „niewykonany”. Odkrycie głębi jego tekstów nie jest trudne i trzeba z nich czerpać – mówi tegoroczny laureat Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”.

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną duchowny powiedział, że przyznanie nagrody jest dla niego wielkim wyróżnieniem, zwłaszcza z uwagi na osobę papieża Polaka. – Janowi Pawłowi II zawdzięczam zarówno powołanie, jak i idee, które przyświecają wysiłkom realizowanym przeze mnie przy pomocy bardzo wielu ludzi. Przede wszystkim ideę cywilizacji miłości – przyznał.

Zdaniem lubelskiego księdza, papież bardzo mocno wzywał, aby szczytne idee przemieniać na konkretne działania. – Łączy się z tym jego drugi apel o wyobraźnię miłosierdzia. Mam nadzieję, że w pewnym stopniu nasze działania są jej praktyczną realizacją wśród bezdomnych, więźniów i uchodźców czy też poprzez globalizację solidarności, np. na Kubie, Ukrainie czy Białorusi – dodał.

Ks. Puzewicz zauważył, że inspiracją do takiego podejścia może być nauczanie papieża Polaka. – Szkoda, że Jan Paweł II jest w Polsce „niedoczytany”, a już na pewno wciąż jeszcze „niewykonany”. Odkrycie głębi jego tekstów nie jest trudne i trzeba z nich czerpać. Ważne też, by nie robić tego w pojedynkę, ale zachęcać innych do poznawania jego cennych i ponadczasowych nauk, zwłaszcza tych wskazujących na potrzebę solidarności międzyludzkiej, bez względu na różnice i podziały – stwierdził.

Duchowny powiedział także na co chce między innymi przeznaczyć środki finansowe łączące się z wyróżnieniem. – Codziennie rozdajmy posiłki ubogim. Zdarzają się przykre momenty, kiedy ktoś przychodzi, a my już nie mamy co mu dać. Mam nadzieję, że choćby takie typu sytuacje ta nagroda pomoże rozwiązać – podsumował.

Ks. Mieczysław Puzewicz jest zaangażowany m.in. w pomoc uchodźcom po wojnie w Gruzji, w programy dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Gruzji czy pomoc dla powodzian w Serbii lub uchodźców na Białorusi.

Wesprzyj Więź

Tegoroczny laureat Nagrody „Veritatis Splendor” to także inicjator programów pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie oraz młodzieży w schroniskach dla nieletnich, w tym w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor” jest przyznawana osobom, wyróżniającym się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym oraz kierującym się w swoim życiu i działalności nauką papieża Polaka. Została ustanowiona w 2016 r. Upamiętnia też Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce w tym samym roku.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość