Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Papież do uczestników Synodu: Pilnujmy, aby nie przeważyła logika samozadowolenia

Papież Franciszek 4 października 2014 r. Fot. Mazur / catholicnews.org.uk

Dar szczerego, wolnego od uprzedzeń i bezwarunkowego słuchania pozwoli nam wejść w komunię z różnymi sytuacjami, które przeżywa lud Boży. Słuchać Boga, aż po usłyszenie z Nim krzyku ludu – mówi papież Franciszek do uczestników synodu o młodzieży.

Papież Franciszek przewodniczył dziś Mszy św. na rozpoczęcie XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, który będzie obradował do 28 października w Rzymie. Jego temat to: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Franciszek wskazał, że zadaniem Synodu jest wyrażenie bliskości wobec młodzieży, a także wlanie w ich serca nadziei, by ich życie mogło się rozwijać w sposób godny. – Chodzi o to, byśmy nie pozostawiali ich samych w rękach wielu handlarzy śmierci, którzy uciskają ich życie i przysłaniają ich wizję – mówił.

Franciszek zachęcił ojców synodalnych do słuchania siebie nawzajem, aby wspólnie rozeznać to, czego Pan żąda od swojego Kościoła. – A to wymaga od nas, abyśmy byli czujni i dobrze pilnowali, żeby nie przeważała logika samozachowania i samoodniesienia, doprowadzająca do tego, że ważne staje się to, co drugorzędne a drugorzędnym to, co ważne. Umiłowanie Ewangelii oraz powierzonego nam ludu wymaga od nas poszerzenia spojrzenia i nie zatracania z pola widzenia misji, do której nas wzywa, aby wskazać większe dobro, które przyniesie korzyści nam wszystkim. Bez tej postawy wszystkie nasze wysiłki pójdą na marne – mówił.

Wesprzyj Więź.pl

– Dar szczerego słuchania, modlitewnego i, na ile to możliwe, wolnego od uprzedzeń oraz bezwarunkowego pozwoli nam wejść w komunię z różnymi sytuacjami, które przeżywa lud Boży. Słuchać Boga, aż po usłyszenie z Nim krzyku ludu; słuchać ludu, żeby wraz z nim oddychać wolą do której wypełnienia wzywa nas Bóg – powiedział papież.

Wesprzyj Więź

Powierzył Synod opiece Matki Bożej. Przypomniał słowa bł. Pawła VI skierowane do młodzieży na zakończenie II Soboru Watykańskiego: „Bądźcie szczodrzy, czyści, pełni szacunku, szczerzy. Budujcie z entuzjazmem świat lepszy od obecnego!”.

Papież podkreślił, że główną rolę w pracach synodalnych odgrywa Duch Święty. Zachęcił, by prosić Go o dar pamięci i ożywiania słów Chrystusa, o pamięć, która mogłaby rozbudzić i odnowić w zdolność do marzeń i nadziei, aby ojcowie synodalni mogli „namaścić młodych darem proroctwa i wizji”. – Niech da nam łaskę, byśmy byli pamięcią działającą, żywą i skuteczną, która z pokolenia na pokolenie nie pozwala się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść i kataklizmów ani też przez nasze ograniczenia, błędy i grzechy, ale jest w stanie znaleźć przestrzenie, by rozpalić serca i rozeznawać drogi Ducha. W tej postawie posłusznego nasłuchiwania głosu Ducha przybyliśmy ze wszystkich stron świata, po raz pierwszy włączając Chiny kontynentalne, wyrażając w ten sposób jedność kolegium biskupów z Następcą Piotra w Kościele powszechnym – mówił Franciszek.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość