Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Organizacja Kościołów protestanckich w Europie i Stolica Apostolska zaczynają ekumeniczny dialog

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch. Fot. Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons /cc-by-sa-3.0

Dokument w tej sprawie podpisali podczas uroczystego nabożeństwa 16 września w Bazylei przewodniczący Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE) ks. Gottfried Locher oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

– W rozmowach przygotowujących to spotkanie zobaczyliśmy, jak wiele jest między nami pozytywnego i wspólnego. W oparciu o to chcemy podążać dalej – powiedział kard. Koch w wywiadzie dla niemieckiej agencji katolickiej KNA. Wyjaśniał, że przede wszystkim podczas spotkań omówione zostanie różne samookreślanie się Kościołów, a dopiero w późniejszej perspektywie będzie można myśleć o dalszym celu, jakim jest wspólnota Komunii św. Kard. Koch nie określił planu czasowego tego procesu dialogu. Stwierdził jedynie, że „w ekumenizmie muszą się łączyć pragnienie i cierpliwość, a dokładność musi być ważniejsza niż szybkość”.

Wesprzyj Więź.pl

Ks. Locher mówił z kolei, że ważne są konkretne kwestie dialogu. – Wtedy można wszystko poważnie rozważać, również takie konkretne tematy dialogu, które być może nie były jeszcze poruszane. W ten sposób będziemy mogli wyodrębnić np. pięć kwestii i je możliwie szybko opracować – powiedział przewodniczący GEKE. Wskazał przy tym na pytania związane np. z miejscem wyświęconych duchownych w Kościołach czy odrzucenie przez Kościół katolicki wyświęcania kobiet. Ks. Locher podkreślił, że opowiada się za tym, aby w dialogu uczestniczyli nie tylko przedstawiciele władz kościelnych i wysokiej rangi teolodzy, ale także kobiety i mężczyźni reprezentujący „konkretne życie kościelne”.

Pierwszego raportu ze spotkań ekumenicznych można się spodziewać za około dwa lata.

Wesprzyj Więź

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE) zrzesza około stu protestanckich Kościołów z 30 krajów europejskich i kilku z Ameryki Łacińskiej, założonych przez imigrantów z Europy. Została założona 1 października 1974 roku w związku z podpisaniem tzw. Konkordii Leuenberskiej – dokumentu ekumenicznego, który przedstawia wspólne stanowisko w dzielących wyznania ewangelickie kwestiach chrztu, Wieczerzy Pańskiej, predestynacji oraz kwestii chrystologicznych, umożliwiając wprowadzenie wspólnoty ołtarza i ambony (interkomunii).

GEKE reprezentuje ok. 50 milionów członków Kościołów luterańskich, reformowanych, waldensów i ewangelicko-unijnych, które podpisały Konkordię oraz siedem Kościołów metodystycznych, będących członkami na drodze odrębnego porozumienia. Swoją siedzibę GEKE ma w Wiedniu.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość