Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Biskup polowy: Nie toleruję ani zmowy milczenia, ani ochrony winnych nadużyć seksualnych

Bp Józef Guzdek. Fot. Gagorski/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Nie ma w naszych szeregach miejsca dla tych, którzy krzywdzą młodych, praktykują podwójne życie lub nie zachowują stylu życia właściwego dla uczniów Chrystusa – pisze bp Józef Guzdek w liście do kapelanów Ordynariatu Polowego.

Biskup polowy Józef Guzdek napisał list do kapelanów Ordynariatu Polowego, w którym zwraca uwagę na problem nadużyć seksualnych księży wobec niepełnoletnich i zachęca do dalszych działań prewencyjnych.

Zdaniem ordynariusza wojskowego postawa wobec pedofilii jest kwestią wiarygodności duchownych. „W tym kontekście z bólem myślę o tych grzechach, które bardzo mocno obciążają kapłańskie sumienia i stają się źródłem upokorzenia oraz wstydu dla całej wspólnoty wierzących. Nie ma w naszych szeregach kapelańskich miejsca dla tych, którzy krzywdzą młodych, praktykują podwójne życie lub nie zachowują stylu życia właściwego dla uczniów Chrystusa. Pragnę przypomnieć zasadę «zero tolerancji» dla postępowania sprzecznego z zasadami moralnymi, a szczególnie dla przestępstw, których ofiarami byliby wierni powierzeni naszej pieczy” – napisał.

Wesprzyj Więź.pl

Biskup podkreślił, że zasada „zero tolerancji” jest w Ordynariacie Polowym przestrzegana. „Nie są to tylko słowa. Nie tolerujemy ani zmowy milczenia, ani ochrony winnych nadużyć. Wszystkie znane mi sprawy zostały rozwiązane zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej i we współpracy z odpowiednimi watykańskimi kongregacjami oraz z organami państwa. Winni najcięższych przestępstw zostali karnie wydaleni ze stanu duchownego” – napisał.

Biskup Guzdek przypomniał też, że w Ordynariacie Polowym wypracowane zostały standardy, mające na celu ochronę dzieci i młodzieży, które należy zachowywać w pracy duszpasterskiej. „Pragnę Wam podziękować za wprowadzanie tych zaleceń w życie. Wdzięczny jestem za to, że pomimo dezawuowania Waszej posługi, nadal podejmujecie pracę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą. Prowadzicie grupy ministrantów i lektorów, schole parafialne, organizujecie wakacyjny wypoczynek, pielgrzymki i różnego rodzaju spotkania”.

Wesprzyj Więź

Biskup polowy podkreślił, że „ofiarom nadużyć została udzielona pomoc psychologiczna oraz duszpasterska i nadal istnieje możliwość takiego wsparcia”. Zachęcił, aby ze szczególną wrażliwością traktować wszystkich, „którzy doznali krzywdy, a szczególnie ofiary molestowania” oraz do podjęcia pokuty i modlitwy w intencji ofiar nadużyć seksualnych, dokonanych przez ludzi Kościoła.

Biskup Guzdek podziękował kapelanom rzetelnie wywiązującym się ze swoich obowiązków. „Nawet jeśli dziś wielu ludzi mocno krytykuje księży, często kryje się w tym tęsknota za świętym kapłaństwem. Wierni przekazują sobie informacje o kościołach, gdzie kazania oparte na słowie Bożym mówi się «do ludzi i do rzeczy», szukają mądrych i cierpliwych spowiedników oraz kierowników duchowych, cenią sobie księdza, który wysłucha ich rozterek i dramatów, pomoże odnaleźć drogę do życia w bliskości z Bogiem” – zauważył biskup polowy.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość