Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ks. Halík: Zagłuszenie Franciszka przyniosłoby katastrofalne skutki

Ks. Tomáš Halík w marcu 2017 r. podczas wykładu pt. Make the World Think Again: Reason, Hope, and Faith in an Age of Populism. Fot. Center for the Study of Europe Boston University/Flickr/CC BY-SA 2.0

Ks. Tomáš Halík apeluje przed swoją podróżą do Brazylii o obronę papieża Franciszka przed atakami i wzywa do kontynuacji papieskiej reformy: „Kościół może pełnić swoją rolę nauczającą wiarygodnie jedynie wtedy, gdy sam będzie w stanie słuchać i uczyć się – przyszedł na to najwyższy czas!”.

Czeski teolog, zdobywca nagrody Templetona, ks. Tomáš Halík zaczyna 1 września serię brazylijskich wykładów na Uniwersytecie Parany w Kurytybie. Wystąpi na papieskich uniwersytetach w Kurytybie i Rio de Janeiro, weźmie udział w „Dziedzińcu pogan” (w Polsce funkcjonującym pod nazwą „Dziedzińca Dialogu”), wystąpi w brazylijskiej telewizji i spotka się z czytelnikami swoich książek. Przed wylotem ks. Halík zapowiedział, co będzie treścią jego wizyty w największym katolickim kraju świata:

„Kościół katolicki znajduje się w historycznym momencie, przechodzi kryzys porównywalny z reformacją i rewolucją francuską. Przestępstwa seksualne, których skalę poznajemy, są tylko jednym z aspektów, w których Kościół, rozumiany w pewien sposób, załamał się. Wymaga to nie tylko całościowej reformy kościelnych struktur, ale również zmiany podejścia Kościoła do tematów takich jak: sposób sprawowania władzy, rozumienie seksualności, formacji księży, kwestii celibatu oraz roli duchownych oraz świeckich w Kościele i społeczeństwie. O łaskę celibatu trzeba się troszczyć przede wszystkim w społecznościach zakonnych i ośrodkach duchowych, które – w odróżnieniu od większości seminariów – mogą skutecznie wychowywać do celibatu i nadać mu konieczny ludzki kontekst. Kościół może pełnić swoją rolę nauczającą wiarygodnie jedynie wtedy, gdy sam będzie w stanie słuchać i uczyć się – przyszedł na to najwyższy czas!

Wesprzyj Więź

Papież Franciszek rozpoczął konieczną, dalekosiężną reformę – odejście od nauk i praktyk kościelnych, które pozbawiały Kościół wiarygodności, w kierunku ewangelicznej odnowy. Franciszek stał się też – w epoce ogólnoświatowego zagrożenia populizmami i ekstremizmami – głosem nadziei, który przekracza granicę Kościoła. Jego odwaga wywołała panikę w niektórych kręgach katolickich, które raz po raz ostro atakują papieża, z rosnącą w ostatnim czasie intensywnością. Uważam za powinność pasterzy i sprawujących urząd nauczycielski – biskupów i teologów – wyrazić w tym czasie wierność i wsparcie papieżowi.

Sądzę, że zwłaszcza Kościół w Ameryce Południowej, którego synem jest papież Franciszek, powinien stanąć w pierwszym rzędzie obrońców i kontynuatorów papieskiej reformy. Gdyby głos Franciszka został zagłuszony, niosłoby to katastrofalne skutki nie tylko dla wiarygodności Kościoła, ale również dla wszystkich, którzy w dzisiejszym świecie – przepełnionym strachem, przemocą i nienawiścią – walczą o nadzieję wbrew pokusie rezygnacji” – mówił ks. Tomáš Halík.

Tłum. i oprac. Bartosz Bartosik

Podziel się

Wiadomość