Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Rusza projekt szkoleniowy „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”

„Wyłącz ego. Zrozum drugiego”

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu szkoleniowego „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”. Jego celem jest rozwój kompetencji dialogu u osób zaangażowanych w życie społeczne, kulturalne, polityczne, samorządowe i kościelne w Polsce, aby pomóc im w rozwiązywaniu konfliktów w społecznościach lokalnych.

Orange Polska we współpracy z norweskim Nansen Center for Peace and Dialogue oraz rodzimymi organizacjami społecznymi, w tym z Laboratorium „Więzi”, stworzyło inicjatywę „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”. Jej celem jest przygotowanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji pozarządowych do tego, aby w profesjonalny sposób prowadzili dialogi wolne od ocen i uprzedzeń w społecznościach lokalnych.

Dialog to w naszym rozumieniu kluczowa kompetencja społeczna, na którą składają się: wiedza, umiejętności i postawy. Oznacza to, że sztuki dialogu można się po prostu nauczyć, rozwijać i pogłębiać ją. Temu właśnie mają służyć szkolenia „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Szkolenia z dialogu są prowadzone przez doświadczonych trenerów z Nansen Center. Ich metoda to efekt ponad dwudziestu lat doświadczeń norweskiej organizacji w budowaniu dialogu w skonfliktowanych społecznościach na świecie. Norweski ośrodek specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu przestrzeni dialogu w krajach ogarniętych konfliktami militarnymi i społecznymi. Szczególne uznanie zdobyło za swoją pracę na Bałkanach od momentu rozpoczęcia wojny domowej.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników samorządów, instytucji kultury i edukacji z całej Polski – wszystkich, którzy chcą pogłębić lub rozwijać umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez dialog. Ważne, aby uczestnicy szkolenia mogli w praktyce wykorzystać nowe kompetencje, prowadząc dialogi wspierające społeczność, w której na co dzień żyją i pracują. Dlatego szukamy osób zmotywowanych do działania i zaangażowanych w życie lokalne, niezależnie od obszaru działalności, w którym się specjalizują.

Pierwsze szkolenia odbędą się w terminach 20-24 sierpnia 2018 r. oraz 5-9 września 2018 r. Rekrutacja trwa do 13 lipca na stronie internetowej projektu www.zrozumdrugiego.pl. Na stronie znajdują się również wszystkie istotne informacje o inicjatywie.

Podziel się

Wiadomość