Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kościół mediuje w sprawie integracji Serbii, Kosowa, Macedonii i Czarnogóry z Unią

Parlament Europejski 1 czerwca 2018 r. Fot. European Parliament

Konferencja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej poprosiła w tym celu o współpracę Międzynarodową Konferencję Episkopatu Świętych Cyryla i Metodego, która zrzesza biskupów tych bałkańskich krajów. Przygotowany przez nich dokument stał się częścią tzw. deklaracji sofijskiej w sprawie Bałkanów Zachodnich.

– Unia Europejska nie jest idealna, ale jest lepsza niż inne rzeczywistości, które mogą zająć jej miejsce – mówi bp Ladislav Német, przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Episkopatu Świętych Cyryla i Metodego. Hierarcha gościł w ostatnich dniach w Brukseli, gdzie wymieniał się doświadczeniami w dziedzinie integracji krajów Europy południowo-wschodniej.

Wesprzyj Więź.pl

Bp Német uważa, że przystąpienie krajów bałkańskich do wspólnoty europejskiej może zagwarantować większą stabilizację w tym regionie, co według niego jest ważniejsze niż niektóre negatywne aspekty współpracy.

Wesprzyj Więź

– Udało się wzbudzić zaufanie u tych, którzy nie są jeszcze przeświadczeni, że warto włączyć państwa bałkańskie do wspólnoty europejskiej. Każde z tych państw chce wejść do Unii wiedząc, że to nic innego niż wspólnota pokoju, jak podkreśla papież Franciszek. Od 1945 roku w zachodniej Europie nie było wojny, a to częściowo, jeżeli nie całkiem, dzięki wspólnocie europejskiej. Mogą być pozytywne lub negatywne aspekty integracji, ale myślę, że pokój jest największą wartością, którą w tym momencie wspólnota europejska może zaproponować – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Német.

Powołana do życia w grudniu 2004 roku przez papieża Jana Pawła II Międzynarodowa Konferencja Episkopatu Świętych Cyryla i Metodego zrzesza biskupów krajów południowych Bałkanów: Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Kosowa. Od roku 2016 funkcję przewodniczącego pełni Ladislav Német, biskup Zrenjaninu.

JH, KAI

Podziel się

Wiadomość