Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Rabin Walter Homolka Człowiekiem Pojednania. „Odkrywa refleksje o Jezusie, który nas łączy, i który nas dzieli”

Rabin Walter Homolka odbiera tytuł Człowieka Pojednania z rąk Marty Titaniec i Stanisława Krajewskiego. Warszawa, 10 czerwca 2018 r. Fot. Maria Tajchman

Niemiecki rabin prof. Walter Homolka otrzymał wczoraj w Warszawie tytuł Człowieka Pojednania przyznawany corocznie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uroczystość odbyła się w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.

Urodzony w 1964 roku rabin Walter Homolka wykłada współczesną żydowską filozofię religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od września 2002 roku jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera – pierwszego od czasu Zagłady seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego. Napisał takie książki jak „Jesus von Nazareth im Spiegel jüdischer Forschung”, „Jewish Jesus Research and Its Challenge to Christology Today”, „Jüdische Identität in der modernen Welt”.

Od wielu lat rabin Homolka utrzymuje intensywne kontakty z Polską, zarówno z instytucjami naukowymi, jak i gminami żydowskimi. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów realizowanych we współpracy z Instytutami Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainicjował także współpracę poczdamskiego Instytutu Teologii Żydowskiej z katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wkrótce ukaże się po polsku przekład jego książki „Upomnienie się o Jezusa. Nazarejczyk z żydowskiej perspektywy”.

– Tytuł Człowieka Pojednania przyznajemy mniej więcej od 20 lat na przemian, raz chrześcijańskiemu, raz żydowskiemu laureatowi lub laureatce. Przyznajemy go osobom zza granicy, czasem ewentualnie Polakom, którzy za granicą prowadzili  aktywność na rzecz dialogu chrześcijańskiego w Polsce – tłumaczył współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów prof. Stanisław Krajewski.

Sekretarz PRChiŻ Marta Titaniec w laudacji zwróciła uwagę na dynamiczną osobowość i aktywność pomagające rabinowi Homolce łączyć różne wymiary dialogu i działalności na rzecz pojednania. Podkreśliła jego uczestnictwo w dialogu chrześcijańsko-żydowskim oraz polsko-niemieckim. – Świadectwo niemieckiego rabina jest nam wszystkim bardzo potrzebne zwłaszcza teraz, gdy po stuleciach pogardy, nienawiści i niechęci, ale też po ostatnich dziesiątkach lat budowania dobrych relacji chrześcijańsko-żydowskich, polsko-żydowskich i polsko-niemieckich, ponownie pojawiło się w naszych stosunkach tyle napięć czy wręcz agresji – mówiła.

Titaniec zwróciła uwagę na konkretne przykłady zaangażowania laureata w dialog chrześcijańsko-żydowski: – Jest człowiekiem pojednania jako naukowiec. Wiele publikacji prof. Homolki dotyczy spotkania chrześcijaństwa i judaizmu, w tym osoby Jezusa. W swojej twórczości i swoich pracach badawczych odkrywał zapomniane tradycje XIX-wiecznej żydowskiej refleksji o Jezusie jako tej Osobie, która najbardziej łączy nas, Żydów i chrześcijan, a zarazem najbardziej nas dzieli.

– Z uznaniem patrzymy na pańskie wysiłki w nadawaniu nowych impulsów dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, zwłaszcza w Niemczech i Polsce. Poprzez pańskie badania i publikacje, a także konkretne projekty edukacyjne, przyczynia się pan do rozbudzania wśród młodzieży w naszych krajach zainteresowania dialogiem żydowsko-chrześcijańskim oraz do wzmocnienia sąsiedzkich więzów pomiędzy Polską a Niemcami. Jako chrześcijanka osobiście dziękuję panu szczególnie za duchową i intelektualną otwartość na chrześcijaństwo, za praktyczne ukazywanie dróg wspólnej misji judaizmu i chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie – mówiła Titaniec.

Wesprzyj Więź

Po przyjęciu wyróżnienia rabin Homolka wygłosił krótki wykład o burzliwej i trudnej historii żydowskiego i chrześcijańskiego podejścia do osoby Jezusa oraz wzajemnych relacjach. Zaznaczył, że chrześcijan i Żydów łączy osoba Jezusa, ale dzieli wiara w Jezusa.

– Jezus był Żydem. Prawie 18 stuleci minęło, zanim ta prawda zaczęła być przyjmowana jako oczywistość, a przecież jest oczywistością. Właściwie ciągle tylko kilka pokoleń dzieli nas od czasów, gdy wielu chrześcijańskich uczonych robiło, co mogło, by ignorować, ukrywać, negować i omijać jedyną prawdę z obszaru badań nad historycznym Jezusem, która nie podlega dyskusji – powiedział rabin.

JH, KAI

Podziel się

Wiadomość