Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Więź” współorganizatorem Międzynarodowego Forum Dialogu we Lwowie

Widok na lwowską operę. Domena publiczna

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata akademickiego z Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy wezmą udział w Forum Dialogu we Lwowie pod hasłem „Przezwyciężyć przemoc i współtworzyć kulturę dialogu: lekcja z doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej”.

W dniach 6-10 czerwca odbędzie się we Lwowie Międzynarodowe Forum Dialogu „Przezwyciężyć przemoc i współtworzyć kulturę dialogu: lekcja z doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej”. Organizatorem Forum jest Ukraiński Uniwersytet Katolicki, a współorganizatorami niemiecka Fundacja Maksymiliana Kolbego oraz „Więź”. Wezmą w nim udział naukowcy, aktywiści społeczni i liderzy dialogu z Niemiec, Ukrainy, Polski i Rosji. Polskę na Forum reprezentować będą Agnieszka Miszewska, Jacek Borkowicz, Marta Titaniec i Anna Zapalec.

Wesprzyj Więź.pl

W programie wydarzenia znajdują się odwiedziny licznych miejsc pamięci dotyczących zbrodni popełnianych na mieszkańcach Lwowa różnych etnosów przez totalitarne i represyjne reżimy XX wieku, a także warsztaty, wykłady i dyskusje panelowe na temat bagażu przeszłości, jak również promowania kultury dialogu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podziel się

Wiadomość