Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ks. Andrzej Draguła laureatem Nagrody „Ślad”

Ks. Andrzej Draguła podczas gali Nagrody „Ślad” w Domu Arcybiskupów Warszawskich 29 maja 2018 r. Fot. Więź

Nasz autor otrzymał nagrodę za „wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej, zwłaszcza blog na portalu Więź.pl, za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury”.

We wtorek po południu w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się gala Nagrody „Ślad”. Jej laureatem został ks. Andrzej Draguła, który otrzymał statuetkę autorstwa prof. Gustawa Zemły. Oprócz niego nominowani byli Janusz Poniewierski i ks. Mirosław Tykfer.

Wesprzyj Więź.pl

– Ta nagroda dowartościowuje pewien styl dziennikarstwa i publicystyki religijnej, publicystyki rozumienia i wiedzy. To nagroda dla całego środowiska, dla którego bliski jest ten ideał – mówił ks. Andrzej Draguła, odbierając statuetkę. Wcześniej żartował, że zawsze zaskakuje go, że ktoś go czyta.

Ks. Mirosław Tykfer dziękował laureatowi za to, że w swoich tekstach stawia pytania inspirujące do dyskusji w Kościele.

Andrzej Draguła jest księdzem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktorem teologii, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, publicystą i członkiem redakcji kwartalnika „Więź” i Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Autor książek, wydanych w Wydawnictwie „Więź”: „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”„Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”„Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”„Emaus. Tajemnice dnia ósmego”.

Wesprzyj Więź

Ks. Draguła został doceniony „za wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej, zwłaszcza blog na portalu Więź.pl, za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury”.

„Ślad” jest nagrodą dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Przyznaje ją Kapituła uformowana bezpośrednio po śmierci bp. Jana Chrapka w 2001 roku, przez grono dziennikarzy i ludzi mediów. Kapitule przewodniczy obecnie Ewa K. Czaczkowska. Nagroda ma upamiętniać postawę Biskupa, którego dewizą były słowa: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię!”.

Laureatami dotychczasowych edycji Nagrody „Ślad” byli kolejno: Ewa Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz i Brygida Grysiak.

Podziel się

Wiadomość