Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za dobro Ojczyzny”. KIK na 100-lecie polskiej niepodległości

„Wobec głębokich podziałów w naszym społeczeństwie pragniemy podkreślić nieustającą potrzebę wysiłku wszystkich obywateli przy współtworzeniu Polski gwarantującej każdej osobie pełnię praw człowieka, a wszystkim równość wobec prawa” – czytamy w uchwale Walnego Zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej.

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej poinformował w piątek na swojej stronie o uchwale z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przyjętej przez walne zebranie organizacji 13 maja.

Wesprzyj Więź.pl

Uchwała podkreśla potrzebę wzmacniania w kraju demokracji i praworządności w oparciu o zaakceptowaną w referendum Konstytucję. Jak zaznaczają autorzy uchwały, „realizacja tego wspólnego dobra wymaga przestrzeni otwartości, wzajemnego zrozumienia i dialogu”.

Treść uchwały

Wesprzyj Więź

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pomni wielkiego dzieła budowy państwa, jego instytucji, wewnętrznej spójności i pozycji międzynarodowej, dzieła przerwanego przez drugą wojnę światową, niszczące działania okupantów, Zagładę, narzucone zmiany granic oraz dekady uzależnienia od ZSRR, wspominając wszystkie ofiary i poświęcenia tego stulecia, mając przed oczyma czasy „Solidarności” oraz odzyskania wolności w 1989 roku, a także ostatnie niemal trzy dekady odbudowy Rzeczypospolitej,

Walne Zebranie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, w obliczu nasilających się kłótni politycznych i ideowych, wobec głębokich podziałów w naszym społeczeństwie, a także w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny i dobra wspólnego – szanując różnorodność postaw, pobudek i poglądów Polaków – pragnie podkreślić nieustającą potrzebę wysiłku wszystkich obywateli przy wzmacnianiu i współtworzeniu:

  • Polski gwarantującej każdej osobie pełnię praw człowieka, a wszystkim równość wobec prawa;
  • Polski wolnej i niepodległej, świadomie współtworzącej wspólnotę europejską;
  • Polski demokratycznej, wraz z nienaruszalnym rozdziałem a zarazem równowagą i stabilną współpracą trzech władz;
  • Polski praworządnej, budowanej na poszanowaniu i przestrzeganiu zapisów przyjętej referendalnie Konstytucji;
  • Polski opartej na zasadzie pomocniczości organów państwa, a więc wzmacniającej samorządność terytorialną i rozwijającej instytucje społeczeństwa obywatelskiego;
  • Polski zrównoważonego rozwoju, solidarnej, społecznie sprawiedliwej, otaczającej szczególną ochroną osoby słabsze i zagrożone wykluczeniem;
  • Polski zdolnej do solidarności międzynarodowej, a także do dialogu wewnętrznego i poszanowania praw mniejszości, przy bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.

Każdy z nas ponosi własną odpowiedzialność za dobro Ojczyzny. Realizacja tego wspólnego dobra wymaga przestrzeni otwartości, wzajemnego zrozumienia i dialogu. Jak sto lat temu, tak samo dzisiaj i jutro.

Podziel się

Wiadomość