Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Uzasadnienie odwołania „Więzi” od wyników I naboru programu MKiDN „Czasopisma”

Kwartalnik „Więź”, nr 1 / 2018

Trudno twierdzić, że nasze pismo nie posiada „ugruntowanej pozycji”, „dużej tradycji”, „opiniotwórczego charakteru”, albo że nie „wyróżnia się na tle innych czasopism”. Niska ocena strategiczna „Więzi” wydaje nam się skrajnie niesprawiedliwa.

Szanowny Panie Ministrze,

Towarzystwo „Więź”, wydawca kwartalnika „Więź”, składa niniejszym odwołanie od wyników I naboru programu MKiDN „Czasopisma”.

Wesprzyj Więź.pl

W naborze tym nasz wniosek pn. „Wydanie kwartalnika «Więź» w wersji papierowej i elektronicznej” (nr w EBOI 113651/18) otrzymał 69 pkt. i nie został zakwalifikowany do finansowania, mimo otrzymania maksymalnej oceny organizacyjnej (10 pkt.) i dość wysokiej oceny merytorycznej (46 pkt.).

Nie podważamy oceny merytorycznej naszego pisma, gdyż zawsze ocena meritum ma charakter mniej obiektywny. My sami mamy, co prawda, subiektywne przekonanie, że nasze pismo w jeszcze wyższym stopniu niż 46 punktów na 60 możliwych spełnia takie regulaminowe kryteria wartości merytorycznej, jak: „różnorodność poruszanych tematów, łączenie treści z zakresu różnych dziedzin kultury i problematyki społecznej”, „poziom opracowania redakcyjnego tekstów”, „jakość graficzna i edytorska”, „udział w realizacji zadania autorytetów z dziedziny kultury i nauki”, „pozyskiwanie autorów z młodego pokolenia”, „doświadczenie i profesjonalizm zespołu redakcyjnego”. Eksperci mają jednak prawo do własnych opinii.

Nasze zastrzeżenia budzi przede wszystkim niska ocena strategiczna „Więzi” (13 punktów na 30 możliwych). Deklarowane przez MKiDN w regulaminie konkursu kryteria oceny strategicznej to: „ugruntowana pozycja czasopisma o dużej tradycji i jego opiniotwórczy charakter”, „wyróżniający się na tle innych czasopism sposób prezentacji danej dziedziny”, „tworzenie platformy dialogu uwzględniającej różnorodność estetyczną i światopoglądową w danej dziedzinie”, „zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych”; „docieranie do zróżnicowanych grup odbiorców”; „łatwość dostępu do treści czasopisma poprzez sprawną dystrybucję i/lub stronę internetową”. Według ekspertów Instytutu Książki spełniamy te kryteria zaledwie w 43 procentach!

Taką ocenę uważamy za wysoce niesprawiedliwą. „Więź” jest pismem wydawanym od 1958 roku. Akurat obchodzimy jubileusz 60-lecia twórczej obecności naszego czasopisma i środowiska w polskim życiu publicznym i kulturalnym. Trudno więc twierdzić, że nasze pismo nie posiada „ugruntowanej pozycji”, „dużej tradycji”, „opiniotwórczego charakteru”, albo że nie „wyróżnia się na tle innych czasopism”.

Wesprzyj Więź

Tworzymy „platformy dialogu uwzględniające różnorodność światopoglądową”, o czym również sam Pan Minister miał okazję się przekonać, będąc zapraszanym na łamy „Więzi”, gdy jeszcze nie pełnił Pan funkcji rządowych. W naszym wniosku dotacyjnym wymienialiśmy liczne „rocznice, jubileusze i wydarzenia historyczne”, do których chcemy nawiązywać w roku 2018. Opisywaliśmy „zróżnicowane grupy odbiorców” naszego czasopisma i „łatwość dostępu do treści” przez nas publikowanych w internecie.

Nasz wniosek w wysokim stopniu spełnia zatem kryteria zgodności ze strategicznymi celami programu „Czasopisma” zawarte w Załączniku nr 4 Regulaminu, tabela B, punkty 1-3. Niska ocena strategiczna „Więzi” wydaje nam się skrajnie niesprawiedliwa w porównaniu z niektórymi pismami, które otrzymały w konkursie maksymalną ocenę strategiczną.

W związku z powyższymi uwagami prosimy o ponowne przeanalizowanie złożonego wniosku pod kątem zgłoszonych zastrzeżeń.

Podziel się

Wiadomość