Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kuria przeprasza i dziękuje dziennikarzom

Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie, marzec 2014. Fot. Wikimedia Commons

Rzecznik prasowy kurii zielonogórsko-gorzowskiej podziękował dziennikarzom za zajęcie się kwestią anten umieszczonych na figurze Chrystusa w Świebodzinie.

27 kwietnia rzecznik prasowy kurii zielonogórsko-gorzowskiej, ks. Andrzej Sapieha, wydał następujące oświadczenie:

Wesprzyj Więź.pl

W związku z informacjami zamieszczanymi w mediach w sprawie urządzeń znajdujących się na figurze Chrystusa Króla Wszechświata, a także w nawiązaniu do moich wcześniejszych wypowiedzi w tej sprawie, pragnę poinformować, że ks. Jan Romaniuk, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, przedstawia obecnie stanowisko zdecydowanie odmienne od tego, które wyrażał w swoich wcześniejszych wypowiedziach dla dziennikarzy oraz w osobiście udzielanych mi wyjaśnieniach.

Przyznaje on mianowicie, że w 2016 r. kierowana przez niego parafia zawarła umowę z firmą zajmującą się dostarczaniem usługi dostępu do internetu. Na mocy tej umowy parafia dokonała użyczenia powierzchni na figurze Chrystusa w celu zamontowania tam urządzeń służących do przesyłu internetowego. W zamian za użyczenie parafia otrzymała bezpłatny monitoring wizualny oraz dostęp do szerokopasmowego internetu. Mogli z niego za darmo korzystać również pielgrzymi i turyści poprzez tzw. hotspot zlokalizowany w pobliżu figury Chrystusa. Umowa nie przewidywała innych gratyfikacji dla parafii.

Informuję jednocześnie, że biskup diecezjalny z zaskoczeniem przyjął powyższe wyjaśnienia proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie oraz wcześniejsze doniesienia medialne w tej sprawie. Decyzja proboszcza u umieszczeniu urządzeń do przesyłu internetowego na figurze Chrystusa nie była konsultowana z biskupem, ani nie poinformowano o niej właściwych instytucji diecezjalnych.

Bp Tadeusz Lityński polecił usunąć urządzenia znajdujące się na szczycie figury Chrystusa w Świebodzinie, ponieważ ich obecność może ranić wrażliwość wielu osób, zwłaszcza wierzących. Ks. Jan Romaniuk przyjął tę decyzję i zobowiązał się do przeprowadzenia demontażu w najbliższych dniach, najpóźniej do 10 maja 2018 r.

Wesprzyj Więź

W imieniu biskupa diecezjalnego dziękuję dziennikarzom za zajęcie się tą kwestią i za poinformowanie o niej opinii publicznej. Wyrażam przy tym ubolewanie z powodu sposobu, w jaki media były o tej sprawie informowane. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie wprowadził w błąd zarówno mnie, jak i dziennikarzy, którzy kontaktowali się z nim osobiście. Mam nadzieję, że obecnie przedstawione wyjaśnienia będą dla Państwa satysfakcjonujące.

***

W poprzednich dniach rzecznik diecezji powoływał się na wyjaśnienia proboszcza ze Świebodzina, który twierdził, „że na szczycie monumentu znajduje się instalacja odgromowa, nic mu nie wiadomo natomiast o umieszczonych tam antenach. Proboszcz dodał również, że w okresie, gdy pełni on swój urząd, to jest od lipca 2014 r., parafia nie zawierała żadnej umowy na umieszczenie tego rodzaju urządzeń na figurze Chrystusa”.

O tym, że na najwyższej figurze Jezusa na świecie, która znajduje się w Świebodzinie, znajdują się anteny, poinformował dziennik „Fakt”.

Podziel się

Wiadomość