Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek przestrzega przed interesowną wiarą tłumu

Papież Franciszek. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Przypominając interesowną wiarę tłumu i żarliwą, bezinteresowną wiarę Szczepana, papież zachęcał dziś do nawrócenia ze względu na miłość.

Papież Franciszek odprawił dziś poranną Mszę w Domu Świętej Marty. W czytanym dziś fragmencie Ewangelii św. Jana (J 6,22-29) mowa jest o tym, że po cudownym rozmnożeniu chleba i ryb tłum chciał uczynić Jezusa królem i szukał go nie tylko, po to, żeby słuchać Jego słowa, lecz także interesowanie – bo czynił cuda. Gdy ludzie go znaleźli, Jezus jednak się wycofał. Wyrzucał im: „Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”.

Wesprzyj Więź.pl

W swoim kazaniu papież przestrzegał przed interesownym naśladowaniem Jezusa. Zachęcił do przypomnienia sobie tego, co Bóg uczynił w naszym życiu i do odpowiedzenia na to miłością. Franciszek zwrócił uwagę na dwa aspekty: z jednej strony ludzie szukali Jezusa, aby usłyszeć Jego Słowo, ze względu na wiarę, a z drugiej interesownie. Jezus pouczył ich, by troszczyli się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, to znaczy o Słowo Boże i Bożą miłość.

Papież nawiązał też do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 6,8-15), w którym autor ukazuje św. Szczepana przed Sanhedrynem, mówiącego tak jasno, że członkowie Wysokiej Rady mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Franciszek podkreślił bezinteresowną wiarę Szczepana, nie zważającego na konsekwencje, jakimi były oszczerstwa i ukamienowanie. Po prostu składał świadectwo o Jezusie.

Wesprzyj Więź

Przypominając interesowną wiarę tłumu i żarliwą, bezinteresowną wiarę Szczepana Franciszek zachęcił, byśmy postawili sobie pytanie o sposób, w jaki idziemy za Jezusem. – Znajdziemy wtedy wiele wspaniałych rzeczy, które Jezus dał nam darmo, ponieważ nas miłuje: każdego z nas.

– Gdy zobaczę, co Jezus dla mnie uczynił – mówił dalej papież – zadaję sobie drugie pytanie: co mam zrobić dla Jezusa? Tak więc, z tymi dwoma pytaniami może będziemy w stanie oczyścić się z wszelkiej interesowanej drogi wiary. Gdy widzę to wszystko, co dał mi Jezus, to hojność serca mówi: „Tak, Panie, daję wszystko! I już nie będę już popełniał tych błędów, tych grzechów, moje życie w tym aspekcie się zmieni…”. To droga nawrócenia ze względu na miłość: dałeś mi tak wiele miłości, że ja też daję ci tę miłość – powiedział papież.

JHP, KAI

Podziel się

Wiadomość