Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Otwarta Rzeczpospolita” otrzyma Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich

Od lewej siedzą rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i specjalny sprawozdawca ONZ do spraw niezależności sędziów, prawników i adwokatów Diego Garcia-Sayan podczas spotkania z prof. Adamem Strzemboszem i Stanisławem Zakroczymskim, autorami książki „Między prawem i sprawiedliwością” 27 października w Warszawie. Fot. Więź

Uroczystość odbędzie się w środę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wręczy Odznakę Honorową RPO „za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”.

Stowarzyszenie powstało w 1999 r. Jego celem jest krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. Prezesem stowarzyszenia jest Marek Gumkowski, honorowym przewodniczącym jego rady programowej był zmarły niedawno prof. Jerzy Jedlicki. Radą kieruje Paula Sawicka.

Wesprzyj Więź

Członkami i sympatykami organizacji są zwłaszcza osoby ze świata nauki, kultury i polityki, ludzie głęboko zaangażowani w sprawy społeczne i działający na rzecz praw człowieka.

„Otwarta Rzeczpospolita” stała się jedną z najważniejszych w Polsce instytucji uczestniczących w dyskursie publicznym. Dokumentuje przejawy uprzedzeń oraz stale monitoruje przestrzegania przez polskie państwo międzynarodowych konwencji nakazujących ściganie przypadków rasizmu i ksenofobii. Ważną rolę odgrywa też wspieranie inicjatyw obywatelskich i działalność edukacyjna stowarzyszenia na rzecz tolerancji, poszanowania różnic i otwartości na inne kultury.

Źródło: Biuro RPO

Podziel się

Wiadomość