Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Berliński rabin Walter Homolka „Człowiekiem Pojednania” Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Rabin Walter Homolka w synagodze w Kapsztadzie

Rabin Homolka przyczynił się do rozbudzenia wśród młodzieży zainteresowania dialogiem żydowsko-chrześcijańskim – mówi prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący PRChiŻ.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała tegorocznego laureata honorowej nagrody „Człowiek Pojednania”. Został nim berliński rabin i nauczyciel akademicki Walter Homolka – za wysiłki w nadawaniu nowych impulsów dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, zwłaszcza w Niemczech i Polsce.

– Poprzez badania i publikacje, a także konkretne projekty edukacyjne, rabin Homolka przyczynił się istotnie do rozbudzenia wśród młodzieży zainteresowania dialogiem żydowsko-chrześcijańskim oraz wzmocnienia sąsiedzkich więzów pomiędzy Polską a Niemcami – mówi żydowski współprzewodniczący PRChiŻ prof. Stanisław Krajewski.

Wesprzyj Więź.pl

Uroczystość wręczenia nagrody „Człowiek Pojednania” odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca, o godz. 18 w warszawskim kościele środowisk twórczych przy placu Teatralnym.

Rabin Homolka (ur. 1964) wykłada współczesną żydowską filozofię religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od września 2002 r. jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera – pierwszego od czasu Zagłady seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Od wielu lat należy do grupy roboczej „Żydzi i Chrześcijanie” przy Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików i do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego.

Wiele publikacji prof. Homolki dotyczy spotkania chrześcijaństwa i judaizmu, w tym osoby Jezusa – m.in. książki „Jesus von Nazareth im Spiegel jüdischer Forschung”, „Jewish Jesus Research and Its Challenge to Christology Today”, „Jesus Reclaimed. Jewish Perspectives on the Nazarene”, „Jüdische Identität in der modernen Welt”.

Od wielu lat rabin Homolka utrzymuje intensywne kontakty z Polską, zarówno z instytucjami naukowymi, jak i gminami żydowskimi. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów realizowanych we współpracy z Instytutami Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainicjował także współpracę poczdamskiego Instytutu Teologii Żydowskiej z katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wesprzyj Więź

Był organizatorem uroczystej ordynacji absolwentów Kolegium im. Abrahama Geigera w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu, która odbyła się w 2014 r. w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 140. rocznicę śmierci Abrahama Geigera, żydowskiego uczonego, wrocławskiego rabina i patrona Kolegium. Ordynację na rabina lub kantora otrzymało wówczas siedmiu absolwentów w obecności niemieckiego ministra spraw zagranicznych i przedstawicieli polskiego rządu.

Honorowy tytuł „Człowiek Pojednania” przyznawany jest od 1992 r. przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski działającym na rzecz większego zbliżenia i porozumienia chrześcijan i Żydów, zwłaszcza w Polsce, w uznaniu ich wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania wyznawców obu religii.

W poprzednich latach tytuł Człowieka Pojednania otrzymali m.in: prof. Andrea Riccardi z Włoch, rabin Abraham Skorka z Buenos Aires, siostra Mary O’Sullivan z Irlandii, prof. Joseph H.H. Weiler z Nowego Jorku, ks. prof. Tomaš Halík z Pragi, rabin Alon Goshen-Gottstein z Jerozolimy, pastor Friedrich Magirius z Lipska, rabin Boaz Pash z Jerozolimy, rabin Irving Greenberg z Nowego Jorku, ks. prof. John Pawlikowski z USA, sir Sigmund Sternberg z Anglii, ks. prof. Hanspeter Heinz z Niemiec.

Podziel się

Wiadomość