Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ks. Andrzej Draguła z Laboratorium „Więzi” nominowany do Nagrody „Ślad”

Fot. Episkopat.pl

Laureata poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się wiosną w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Oprócz ks. Draguły nominacje dostali Janusz Poniewierski i ks. Mirosław Tykfer.

Nominowanych wyłoniła Kapituła Nagrody w trakcie obrad w Warszawie. Zwycięzca otrzyma statuetkę autorstwa prof. Gustawa Zemły.

Wesprzyj Więź.pl

Andrzej Draguła jest księdzem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktorem teologii, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, publicystą i członkiem redakcji kwartalnika „Więź” i Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Autor książek, wydanych w Wydawnictwie „Więź”: „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”„Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”„Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”„Emaus. Tajemnice dnia ósmego”. Ks. Draguła został nominowany „za wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej (zwłaszcza blog na portalu Więź.pl), za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury”.

Janusz Poniewierski (nominowany już do „Śladu” w 2013 roku) jest pisarzem i publicystą. Kierował działem religijnym „Tygodnika Powszechnego”, obecnie redaktor i felietonista miesięcznika „Znak”. Autor kilku książek o Janie Pawle II, m.in. „Pontyfikat. 1978-2005” oraz „Kwiatki bł. Jana Pawła II”. Autor haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN i encyklopedii „Religia”. Otrzymał nominację „za liczne publikacje promujące nauczanie i osobowość Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz za własną publicystykę z zakresu relacji chrześcijańsko-żydowskich”.

Ks. Mirosław Tykfer jest doktorem teologii, ekumenistą i publicystą, od czterech redaktorem naczelnym wydawanego w Poznaniu „Przewodnika Katolickiego” – najstarszego w Polsce tygodnika religijno-społecznego. Uprawia aktywną działalność publicystyczną, publikując opinie na temat najważniejszych spraw Kościoła w Polsce i na świecie, zwłaszcza przybliżając postawę i nauczanie papieża Franciszka. Ks. Tykfer został nominowany „za udaną modernizację Przewodnika Katolickiego pod względem zarówno formy, jak i treści oraz za publicystyczną diagnozę współczesnych problemów Kościoła”.

Laureata poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się wiosną w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Wesprzyj Więź

„Ślad” jest nagrodą dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Przyznaje ją Kapituła uformowana bezpośrednio po śmierci bp. Jana Chrapka w 2001 roku, przez grono dziennikarzy i ludzi mediów. Kapitule przewodniczy obecnie Ewa K. Czaczkowska. Nagroda ma upamiętniać postawę Biskupa, którego dewizą były słowa: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię!”.

Laureatami dotychczasowych edycji Nagrody „Ślad” byli kolejno: Ewa Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz i Brygida Grysiak.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość