Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek: Przyzywanie Boga dla usprawiedliwienia zbrodni jest największym bluźnierstwem

Papież Franciszek, październik 2014 r. Fot. Mazur / catholicnews.org.uk

Przynależność do określonej religii nie przyznaje jednostce dodatkowej godności i praw, ani brak przynależności nie neguje ich, ani też ich nie pomniejsza – mówił dziś papież.

Franciszek przyjął na audiencji uczestników międzynarodowej konferencji odbywającej się pod hasłem „Walka z przemocą popełnioną w imię religii”.

W przemówieniu papież mówił, że „przemoc promowana i dokonywana w imię religii może tylko zdyskredytować samą religię”. – A zatem taka przemoc musi być potępiona przez wszystkich, a szczególnie przez osoby autentycznie religijne, które wiedzą, że Bóg jest zawsze dobrem, miłością i współczuciem oraz że nie ma w Nim miejsca na nienawiść, urazę czy zemstę – powiedział. – Osoba wierząca wie, że do największych bluźnierstw należy przyzywanie Boga jako usprawiedliwienia własnych grzechów i zbrodni, wzywanie Go, aby usprawiedliwiać zabijanie, masowe morderstwa, zniewolenie, wyzysk w jakiejkolwiek formie, ucisk, prześladowanie jednostek i całych grup ludności – zaznaczył.

Franciszek przypomniał, że „osoba religijna wie, że Bóg jest Świętym i że nikt nie może twierdzić, iż odwołuje się do Jego imienia, aby popełniać zło”. Jak zaznaczył, „każdy przywódca religijny jest wezwany do zdemaskowania wszelkich prób manipulowania Bogiem w celach, które nie mają nic wspólnego z Nim lub Jego chwałą”. – Musimy ukazać z nieustannym wysiłkiem, że każde ludzkie życie jest święte, że zasługuje na szacunek, poważanie, współczucie i solidarność, bez względu na pochodzenie etniczne, religię, kulturę lub przekonania ideologiczne i polityczne – mówił.

Wesprzyj Więź

– Przynależność do określonej religii nie przyznaje jednostce dodatkowej godności i praw, ani brak przynależności nie neguje ich, ani też ich nie pomniejsza – zauważył papież.

Na koniec Franciszek powiedział, że wspólne zaangażowania władz politycznych, przywódców religijnych i nauczycieli przeciw wypaczonym formom religijności pomoże „wszystkim ludziom dobrej woli, którzy szukają Boga, aby spotkali się z Nim w prawdzie, aby spotkali Tego, który uwalnia nas od strachu, nienawiści i przemocy, i który pragnie wykorzystać kreatywność i energię każdej osoby, aby szerzyć swój oferowany wszystkim plan miłości i pokoju”.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość