Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek na konferencji o antysemityzmie: Obojętność jest wirusem, który infekuje nasze czasy

Wizyta papieża Franciszka w obozie Auschwitz I, 29 lipca 2016 r. Fot. Mazur/episkopat.pl

Pamiętam tę głuchą ciszę, którą dostrzegłem podczas mojej wizyty w Auschwitz-Birkenau, niepokojącą ciszę, która pozostawia miejsce jedynie dla łez, modlitwy i prośby o przebaczenie – mówił papież.

W przemówieniu do uczestników konferencji o odpowiedzialności państw, instytucji i poszczególnych osób za walkę z antysemityzmem Franciszek powiedział, że „odpowiedzialność oznacza nie tylko analizę przyczyn przemocy i odrzucenie jej pokrętnej logiki, ale także gotowość do reagowania na te zjawiska”. Zaznaczył, że chodzi nie tylko o walkę z nienawiścią, ale także z obojętnością. – Niestrudzenie będę powtarzał, że obojętność jest wirusem, który groźnie infekuje nasze czasy, w których jesteśmy coraz bardziej połączeni z innymi, ale coraz mniej na nich wrażliwi. Jednak zglobalizowany kontekst powinien pomóc nam zrozumieć, że nikt z nas nie jest wyspą i nikt nie będzie miał pokojowej przyszłości bez godnej przyszłości dla wszystkich – mówił Franciszek.

Wesprzyj Więź.pl

– Pamiętam tę głuchą ciszę, którą dostrzegłem podczas mojej wizyty w Auschwitz-Birkenau, niepokojącą ciszę, która pozostawia miejsce jedynie dla łez, modlitwy i prośby o przebaczenie – wspominał papież.

Franciszek zaznaczył, że w obliczu wirusa obojętności konieczne jest „kultywowanie żywej pamięci, pamięci całym sobą, całej drogi, a nie tylko tego, co się nam podoba”. Dodał, iż „pamięć jest kluczem uzyskania dostępu do przyszłości, a naszym obowiązkiem jest godne przekazanie jej młodym pokoleniom”.

Nawiązał także do opublikowanego przed dwudziestu laty dokumentu Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem: „Pamiętamy, refleksje nad Szoah”. Zacytował słowa Jana Pawła II zawarte w liście wprowadzającym do tego tekstu: „Oby dopomógł on pamięci w odegraniu nieodzownej roli w procesie kształtowania przyszłości, w której nieopisane zło Szoah nigdy już nie stanie się możliwe”. Franciszek zaznaczył, że chrześcijanie są powołani do tego, aby wraz z Żydami tego strzec.

Papież mówił, że aby budować wspólną historię potrzebna jest „wspólna pamięć, żywa i ufna, która nie byłaby uwięziona w urazach, ale – chociaż przeszła przez całą noc bólu – otworzyła się na nadzieję nowej jutrzenki”. – Kościół pragnie wyciągnąć rękę, pragnie pamiętać i iść razem. Na tej drodze «Kościół, który potępia każde prześladowanie jakichkolwiek ludzi, pamiętając o wspólnym dziedzictwie z Żydami, ubolewa nad wszelkimi aktami nienawiści, prześladowań, wszelkimi manifestacjami antysemityzmu, jakie miały miejsce w jakimkolwiek czasie» (II Sobór Watykański, Deklaracja Nostra aetate, 4)” – przypomniał Franciszek.

Wesprzyj Więź

Na zakończenie papież zaapelował o rozwój kultury odpowiedzialności, pamięci i solidarności oraz ustanowienie „przymierza przeciw wszelkiej obojętności”.

Międzynarodowa konferencja na temat odpowiedzialności państw, instytucji i poszczególnych osób za walkę z antysemityzmem oraz przestępstwami związanymi z nienawiścią o podłożu antysemickim została zorganizowana przez włoskie MSZ w Rzymie.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość