Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Papież do uczestników Forum w Davos: Eliminujmy „kulturę odrzucenia” i mentalność obojętności

Papież Franciszek. Fot. Mazur / catholicnews.org.uk

„Nie możemy milczeć w obliczu cierpienia milionów ludzi, jak gdyby rozprzestrzenianie się ubóstwa i niesprawiedliwości nie miało przyczyn” – napisał papież Franciszek w liście do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego.

O umieszczenie człowieka, jego godności i praw w centrum rozważań zachęcił papież uczestników odbywającego się w szwajcarskich Davos Światowego Forum Ekonomicznego. W tym roku jego tematem jest „Tworzenie wspólnej przyszłości w rozdrobionym świecie”. W liście skierowanym na ręce prezesa zarządu Forum Klausa Schwaba Franciszek wskazał na konieczność ochrony godności osoby ludzkiej, zaoferowanie wszystkim rzeczywistych możliwości integralnego rozwoju oraz prowadzenie polityki gospodarczej sprzyjającej rodzinie.

Wesprzyj Więź.pl

Cytując własne przemówienie do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku papież przypominał, że „istocie ludzkiej zagraża, że stanie się jedynie trybikiem w mechanizmie, który traktuje ją jak dobro konsumpcyjne do użycia”.

Franciszek zauważył, że „na poziomie globalnego zarządzania coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, że narasta rozbicie między państwami a instytucjami. Pojawiają się nowe podmioty, a także nowa konkurencja gospodarcza i regionalne porozumienia handlowe”. „Najnowsze technologie przekształcają modele gospodarcze i sam zglobalizowany świat, który, uwarunkowany interesami prywatnymi i dążeniem do zysku za wszelką cenę, zdaje się faworyzować dalszą fragmentację i indywidualizm, zamiast ułatwiać podejścia bardziej integrujące”.

„Nie możemy milczeć w obliczu cierpienia milionów ludzi, których godność została zraniona, ani też nie możemy iść do przodu, jak gdyby rozprzestrzenianie się ubóstwa i niesprawiedliwości nie miało przyczyn. Jest to imperatyw moralny, obowiązek, który angażuje wszystkich, aby stworzyć odpowiednie warunki pozwalające każdej osobie żyć w godny sposób. Eliminując «kulturę odrzucenia» i mentalność obojętności, świat przedsiębiorczości ma olbrzymi potencjał do dokonania istotnych zmian poprzez podnoszenie jakości produktywności, tworzenia nowych miejsc pracy, przestrzegania prawa pracy, walki z korupcją publiczną i prywatną oraz promowania sprawiedliwości społecznej, wraz z uczciwym i sprawiedliwym podziałem zysków” – stwierdził Franciszek.

Wesprzyj Więź

Wskazał też na konieczność mądrego rozeznania, aby podejmowane decyzje były decydujące dla kształtowania świata jutra i przyszłych pokoleń w oparciu o autentyczne wartości. „Teraz jest czas na odważne i śmiałe kroki dla naszej ukochanej planety. To właściwy moment, aby wprowadzić w życie nasz obowiązek przyczyniania się do rozwoju ludzkości” – napisał papież.

W trwającym do 26 stycznia 48. Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w szwajcarskim Davos bierze udział ponad 3 tys. uczestników, wśród nich wielu polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i gospodarki, ok. 70 przywódców państw i premierów rządów, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Spodziewany jest także prezydent USA Donald Trump. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość