Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan z nadzieją na ekumeniczne świętowanie 100-lecia niepodległości

Bp Krzysztof Nitkiewicz, ks. Doroteusz Sawicki i bp Jerzy Samiec podczas konferencji prasowej zapowiadającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Warszawa, 15 stycznia 2018 r. Fot. BP KEP

Przez najbliższy tydzień polscy chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie się modlić.

W całym kraju odbywać się będą wspólne nabożeństwa ekumeniczne w świątyniach siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego. Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie w niedzielę, 21 stycznia, w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach. Homilię wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący rady episkopatu ds. ekumenizmu.

Wesprzyj Więź.pl

Tegorocznym hasłem Tygodnia jest: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Zdaniem bp. Krzysztofa Nitkiewicza pomaga ono dostrzec Bożą interwencję, która „rozprasza mroki zła i zrywa kajdany niewoli”. – To wpisuje się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dobrze by było, żeby centralne władze naszego państwa i Kościoła przewidziały jakieś formy ekumenicznego świętowania. Bo to stulecie dotyczy wszystkich bez względu na wyznanie i poglądy – mówił biskup na konferencji prasowej w Warszawie 15 stycznia. Poinformował o planowanym nabożeństwie ekumenicznym w Warszawie 10 listopada.

Bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy Samiec podkreślił natomiast, że wzajemne relacje muszą być zbudowane na miłości. – Jeżeli mówimy, że naśladujemy Jezusa, to on wzywa nas do tego, żebyśmy siebie nawzajem kochali – powiedział. Dodał, że w odzyskanie przez Polskę niepodległości włączali się wszyscy Polacy, niezależnie od wiary. – Wszyscy razem też chcemy świętować – dodał bp Samiec.

Ks. Doroteusz Sawicki z prawosławnej Warszawskiej Katedry Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny mówił, że „ekumenizm to wyzwanie dla wszystkich chrześcijan, niezależnie od czasu, w którym żyją”. Dodał, że „Polska jest jednością w różnorodności – narodowości, poglądów, przekonań politycznych i aspiracji społecznych”.

Wesprzyj Więź

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sięga przełomu XIX i XX wieku. Ich termin zaproponował pionier ruchu ekumenicznego Paul Wattson w 1908 roku tak, aby obejmował czas między dniem wspomnienia św. Piotra (18 stycznia) a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia).

W Polsce w przygotowywaniach i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość