Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Polska potrzebuje etosu służby publicznej”. Pomoże Akademia Miasta i Państwa

Akademia Miasta i Państwa

Organizatorzy zapowiadają, że Akademia Miasta i Państwa będzie inicjatywą budującą „dialog społeczny i komunikację obywatelską w najlepszym rozumieniu tych pojęć”.

– Nasza inicjatywa ma pomóc uczestnikom dialogu społecznego w lepszym rozumieniu mechanizmów funkcjonowania instytucji  państwa i samorządu. Poziom wiedzy o funkcjonowaniu państwa jest niski. To samo od lat dotyczy kultury życia publicznego. W czasie, kiedy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości warto promować wiedzę o państwie i pozytywne postawy społeczne – mówi Zbigniew Derdziuk, inicjator i koordynator Akademii.

Magdalena Bigaj, dyrektor projektu, podkreśla, że AMiP nie jest szkoleniem tylko dla liderów. – To miejsce budujące dialog społeczny i komunikację obywatelską w najlepszym rozumieniu tych pojęć. Chodzi o to, żeby być lepszym animatorem społecznym, lepszą urzędniczką, dziennikarką czy przedsiębiorcą – mówi.

Wesprzyj Więź.pl

Współtwórca AMiP Konrad Ciesiołkiewicz, sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego i członek zespołu Laboratorium „Więzi”: – Chcemy wesprzeć ambitnych i zainteresowanych sprawami publicznymi w lepszym pełnieniu przez nich ról społecznych i zawodowych. Wychodzimy z założenia, że Polska wszędzie potrzebuje etosu służby publicznej, na który składają się wartości, wiedza i umiejętności nas wszystkich. W ciągu kilku miesięcy zaproponujemy też inne projekty programowe i edukacyjne promujące wartość dialogu jako jedną z najważniejszych społecznych kompetencji.

Wesprzyj Więź

W programie Akademii Miasta i Państwa będzie dziewięć sesji tematycznych (od aspektów prawnych i wolnościowych,  przez podział władz, relacje państwo-Kościół i związki wyznaniowe, media, finanse publiczne po politykę zagraniczną i funkcjonowanie rynków finansowych). Prowadzącymi będą, między innymi: Maciej Witucki, Elżbieta Hibner, Mirosława Boryczka, Paweł Kowal, mec. Paweł Kuglarz, mec. Magdalena Dulińska, Zbigniew Nosowski, prof. Michał Królikowski, mec. Wojciech Dziomdziora, Ernest Pytlarczyk, Magdalena Bigaj.

Rekrutacja do AMiP zacznie się jeszcze w styczniu. Będziemy o niej informować. Zajęcia potrwają od początku marca do wakacji.

Laboratorium „Więzi” jest partnerem projektu.

Podziel się

Wiadomość