Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Przestrzeń aktywnych obywateli

Wesprzyj Więź

Buczek
Formą zaangażowania lokalnej społeczności w zmianę swojego otoczenia jest raczkujące jeszcze w Polsce, ale rosnące w siłę na świecie społecznościowe zarządzanie przestrzenią. Co znaczy ten termin?

Śmiechowski
Najkrócej rzecz ujmując, to jest współzarządzanie. Silne lokalne społeczności chcą mieć wpływ na zarządzanie swoją przestrzenią, zwłaszcza gdy samorząd nie ma ustawowych, organizacyjnych czy finansowych możliwości wywiązywania się wystarczająco dobrze ze swoich zobowiązań i spełniania społecznych oczekiwań, szczególnie w przypadku miejsc o wyrazistym, ale złożonym charakterze. To jest propozycja, która dla administracji lokalnej może być bardzo korzystna ekonomicznie – jeśli społeczność weźmie na siebie pewne zadania, to tym samym zdjęte one zostają z organów samorządowych.

Wesprzyj Więź.pl

Pełny tekst – w kwartalniku „Więź” zima 2018 (dostępnym także jako e-book).
 

Podziel się

Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.