Lato 2023, nr 2

Zamów

Religijność sarmacka

Problemem jest nie tyle obecność sarmatyzmu we współczesnej religijności Polaków, ile skala jego rozprzestrzenienia, powodująca społeczną deformację chrześcijaństwa. Syndrom sarmacki prowadzi do przeobrażania się autentycznej wrażliwości religijnej w rytualne gesty, w których wyczerpuje się energia religijna.

Pełny tekst – w kwartalniku „Więź” wiosna 2018 (dostępnym także jako e-book). 

Podziel się

Wiadomość

Możliwość komentowania została wyłączona.