Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Prymas Polski podsumowuje rok 2017 w Kościele

Abp Wojciech Polak podczas XXI Spotkania Młodych Lednica 2000, 3 czerwca 2017 r. Fot. Wspólnota Lednica 2000

Abp Wojciech Polak podkreśla, że mijający rok miał charakter maryjny, a Kościół w Polsce zajmował się intensywnie również tematami rodziny i młodzieży. Prymas upominał się o uchodźców, przypominając o oporze ze strony rządzących.

Abp Wojciech Polak podsumował dla Katolickiej Agencji Informacyjnej rok 2017:

Mijający rok miał niewątpliwie charakter maryjny. Kościół w Polsce przeżywał bowiem, wraz z całym Kościołem, 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji biskupi w Zakopanem, w Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, ponowili Akt Poświecenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. W maryjną perspektywę wpisywało się również jasnogórskie dziękczynienie z okazji 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu, a także obchody w Gietrzwałdzie z okazji 140-lecia objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji gietrzwałdzkiego obrazu. Swoiste pielgrzymowanie do Maryi i wraz z Maryją stało się okazją do ożywienia nie tylko naszej maryjnej pobożności, ale także do wpatrywania się w Nią i uczenia się od Niej postawy zawierzenia Bogu i odpowiadania na Jego wyzwania.

Wesprzyj Więź.pl

W tej perspektywie warto odczytać również tegoroczne orędzie do młodych papieża Franciszka, które m.in. nakreśliło trzyletni okres przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Orędzie, poświęcone wierze Maryi, stało się konkretną zachętą zarówno do rozpoczęcia oficjalnego przygotowania młodzieży w Polsce do spotkania w Panamie, jak również do włączenia się – zgodnie z życzeniem papieża Franciszka – w prace przygotowawcze przyszłorocznego Synodu Biskupów. Warto zauważyć aktywność Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, ale także poszczególnych duszpasterstw diecezjalnych, które zaangażowały młodych ludzi w wypełnienie ankiety przedsynodalnej. Możliwość udziału w tej ankiecie, również za pośrednictwem strony internetowej, pomogła wielu młodym w sformułowaniu swoich oczekiwań wobec Kościoła i podzieleniu się własnym przeżywaniem wiary we wspólnocie Kościoła w Polsce. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom młodych, biskupi ogłosili rok 2018 Rokiem św. Stanisława Kostki.

Warto podkreślić stałe, pomimo oporu ze strony rządzących, upominanie się KEP o uchodźców

Młodzi opisywali we wspomnianych ankietach konkretne blaski i cienie duszpasterstwa młodzieży. Ich uwagi stanowią ważny punkt wyjścia do bardziej twórczej i zdecydowanej troski o młodych ludzi. Istotnym wyzwaniem w pracy z młodymi, wskazanym również w przygotowaniach przed samym Synodem, jest potrzeba łączenia wiary z rozeznawaniem życiowego powołania. Potrzeba swoistej „gramatyki powołaniowej” wśród młodych, czyli zdolności odczytywania całego swojego życia jako daru i wezwania Bożego.

Drugim – obok maryjnego – tematem duszpasterskiego zaangażowania i troski Kościoła w Polsce w roku 2017, były – nadal jeszcze trwające – prace nad wytycznymi dotyczącymi duszpasterstwa małżeństw i rodzin, które przygotowujemy w świetle adhortacji apostolskiej papież Franciszka „Amoris laetitia”. Prace te odbywały się nie tylko w ramach Rady ds. Rodziny KEP czy podczas samych Zebrań Plenarnych KEP, ale także w dyskusji toczącej się w różnych gremiach i w samym duszpasterstwie rodzin. Temu tematowi poświęcony było m.in. I Forum Ogólnopolskie Duszpasterstwa Rodzin w Gnieźnie, któremu przewodniczył kard. Kevin Farell, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Wszystkie te prace zmierzają do przygotowania dokumentu, który z jednej strony uwzględniałby współczesne wyzwania, a jednocześnie podejmowałby – wskazaną przez papieża Franciszka – troskę o małżeństwo i rodzinę. Chodzi o towarzyszenie rodzinom na wszystkich etapach ich życia – od przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, aż po szczególne towarzyszenie w wyzwaniach i trudnościach dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, czy w sytuacjach nieprawidłowych.

Z duszpasterskich wydarzeń i działań przebija konieczność pogłębionej refleksji i wspólnotowej modlitwy

Wesprzyj Więź

Trzecim zagadnieniem wartym zauważenia i podkreślenia w tym roku są wyzwania natury społecznej. Myślę, że w mijającym roku warto podkreślić stałe, pomimo oporu ze strony rządzących, upominanie się Konferencji Episkopatu Polski o uchodźców, m.in. przez otwarcie, przy pomocy Caritas Polska, korytarzy humanitarnych, a także pomoc na miejscu, jakiej udziela choćby program Rodzina Rodzinie i wiele innych. Ważnym wydarzeniem była również publikacja dokumentu „Chrześcijański kształt patriotyzmu” – i przypominanie w jego świetle o konieczności szacunku dla ładu konstytucyjnego czy, zgodnego z katolicką nauką społeczną, trójpodziału władzy. A wszystko to zmierza do ciągłego upominania się o budowanie życia społecznego w oparciu o zasadę dobra wspólnego. Jest ona również gwarantem szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem troski o życie poczęte osób chorych i upośledzonych.

Ze wszystkich wydarzeń i duszpasterskich działań, także skupionych wokół tematyki roku duszpasterskiego, przebija konieczność pogłębionej refleksji i wspólnotowej modlitwy, czego wyrazem stał się m.in. trzeci już Kongres Nowej Ewangelizacji, tym razem poświęcony bierzmowaniu. Owocem tych ewangelizacyjnych działań powinny być odważne inicjatywy związane z głoszeniem Chrystusa i Jego Ewangelii, jak również podjęcie troski o potrzebujących pomocy i wsparcia, zwłaszcza w obliczu rozwoju zjawiska migracji oraz obecności pracowników z Ukrainy w Polsce. Tym wysiłkom musi towarzyszyć praca Kościoła nad przemianą ludzkich serc, ciągle wzywanych do nawrócenia i otwarcia na Prawdę Ewangelii oraz do podjęcia wypływających z niej wysiłków na rzecz pojednania i budowania międzyludzkiej wspólnoty.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość