Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego coraz bliżej

Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński wśród wiernych na terenie klasztoru jasnogórskiego (1970-1981). Fot. Lech Zielaskowski / NAC

Niewykluczone, że dekret o heroiczności cnót prymasa zostanie ogłoszony jeszcze przed Bożym Narodzeniem. – Możemy spodziewać się prezentu na Gwiazdkę – mówi kard. Kazimierz Nycz.

Pozytywną opinią o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego zakończyła się wtorkowa sesja kardynałów i biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – dowiedziała się nieoficjalnie KAI. Według ustaleń Agencji wkrótce można spodziewać się wydania podpisanego przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia. Niewykluczone, że dekret taki zostanie ogłoszony jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

O beatyfikacji kard. Wyszyńskiego mówił kilkanaście dni temu metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Przypomniał, że proces beatyfikacyjny prymasa składa się – jak każdy podobny proces – z kilku części. Jedna z nich to opracowanie „Positio”, czyli dokumentu zawierającego informacje na temat kandydata na ołtarze. Kolejnym jest przygotowanie tzw. dekretu o heroiczności cnót. – Jestem przekonany, że w tej dziedzinie możemy się nawet spodziewać jakiegoś prezentu na Gwiazdkę – powiedział kardynał.

Kard. Nycz tłumaczył, że momencie, gdy papież ogłosi heroiczność cnót, zaczyna się opracowywanie sprawy cudu za wstawiennictwem przyszłego beatyfikowanego. Wtedy „potrzebna jest modlitwa, czas, spokój” – mówił metropolita warszawski.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym zaczął się 20 maja 1983 r. a skończył 6 lutego 2001 r. Akta zebrane w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

28 maja 2013 r., podczas uroczystości w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, zamknięto diecezjalny proces o domniemanym uzdrowieniu młodej osoby za przyczyną Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dokumentacja została wysłana do Watykanu.

Na początku maja 2016 r. kard. Nycz informował, że proces wszedł w ostatnią fazę i jest bliski zakończenia. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym, precyzował w rozmowie z KAI, że proces jest obecnie na etapie studium i udowadniania heroiczności cnót.

26 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Teologów – konsultorów pod kierunkiem promotora wiary. Spotkanie służyło dyskusji nad „Positio super virtutibus”, czyli dokumentacją o heroiczności cnót prymasa. Trzytomowy zbiór materiałów złożył w listopadzie ub. roku w Watykanie kard. Nycz. Dokumentacja ta bierze pod uwagę cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość; kardynalne – roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie oraz moralne – czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i pokorę.

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na księdza. 22 października 1948 r. został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz prymasem polski.

Wesprzyj Więź

12 stycznia 1953 r. abp Wyszyński został kardynałem. Osiem miesięcy później, 25 września 1953 r., został aresztowany przez władze komunistyczne i był internowany; przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość