Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Prezydent Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego: W życiu prof. Kłoczowskiego widać było wpływ Ducha Świętego

Prof. Jerzy Kłoczowski, 2013 r. Fot. Dziedziniec Dialogu

„Należał do tych osób z pokolenia Jana Pawła II, które najlepiej rozumiały przesłanie ewangelii miłości do wszystkich narodów i ludzi” – tymi słowami bp Borys Gudziak żegna prof. Jerzego Kłoczowskiego.

Prezydent Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego wystosował list w związku ze śmiercią profesora Kłoczowskiego. Napisał w nim, że „odszedł od nas Człowiek i Historyk, którego duch, energia i nadzieja wpływały na rozumienie Kościoła, rozumienie powołań narodów, ale przede wszystkim na to, w jaki sposób budować Królestwo Niebieskie na Ziemi”. „Jerzy Kłoczowski jako historyk Kościoła widział Ciało Chrystusowe nie tylko jako strukturę czy system, który określany jest przez kategorie społeczno-polityczne. W jego życiu, pracy naukowej i działalności widać było wyraźny wpływ Ducha Świętego” – zaznaczył bp Gudziak.

Wesprzyj Więź.pl

Przewodniczący Komisji Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego do kontaktów z Zagranicą wspominał, że u zmarłego Profesora „poruszało światło w oczach, nadzieja w słowach i dynamizm w działaniu”. „Chciał wiele dla wielu. Wiele dla nas wszystkich” – napisał.

„Profesor należał do tych osób z pokolenia Jana Pawła II, które najlepiej rozumiały przesłanie ewangelii miłości do wszystkich narodów i wszystkich ludzi. Bez zrozumienia tego przesłania trudno sobie wyobrazić koncepcję Europy Środkowo-Wschodniej jako młodszej Europy. Tworząc ją Jerzy Kłoczowski przyczynił się do pokoju dla wielu milionów ludzi” – zaznaczył.

Prezydent Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego wspominał, że zmarły „ofiarnie i twórczo wpłynął na budowanie nowej, ukraińskiej historiografii oraz humanistyki”, a także „wprowadzał ukraińskich badaczy w aktualny dyskurs naukowy”.

Biskup Gudziak napisał, że profesor poświęcił życie i czas, aby szukać i ukazywać w ludziach to, co ich łączy. „Jerzy Kłoczowski po prostu lubił ludzi. Na sposób niemalże prorocki odczytywał historię, jej dramaty i tragedie oraz z oddaniem pracował nad tymi fundamentami, które pozwoliłyby nie tylko przetrwać młodszej Europie opartej o chrześcijańskie wartości, ale ją rozwijać. W czasie prowokacyjnych deklaracji, narracji w kluczu post-prawdy i politycznych projektów, których celem jest konfrontowanie narodów w imię lepszych i gorszych dzieci Boga, będzie bardzo brakowało głosu nadziei profesora Kłoczowskiego” – czytamy w liście.

Ukraiński biskup w wyraził wdzięczność zmarłemu w imieniu Patriarchy Światosława Szewczuka, całego Synodu Biskupów, wiernych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz wspólnoty akademickiej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, bliskich natomiast zapewnił o jedności w modlitwie.

Wesprzyj Więź

Prof. Jerzy Kłoczowski zmarł 2 grudnia w wieku 94 lat. Był jednym z najwybitniejszych polskich historyków. Przez ponad 50 lat jego praca naukowa związana była z Lublinem i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Był żołnierzem AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, angażował się w działania „Solidarności”.

Msze święte nad urną z prochami profesora Jerzego Kłoczowskiego zostaną odprawione w dniach 12-14 grudnia.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość