Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Konrad Ciesiołkiewicz dołącza do Zespołu Laboratorium „Więzi”

Konrad Ciesiołkiewicz

Konrad Ciesiołkiewicz włączy się w organizację projektów społecznych chrześcijańskiego think-tanku środowiska skupionego wokół kwartalnika „Więź”.

Urodził się w 1977 r., skończył politologię, psychologię i zarządzanie. Jest absolwentem Instytutu Tertio Milliennio i członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej. W Orange Polska zarządza między innymi społeczną odpowiedzialnością biznesu i relacjami publicznymi. Jest także sekretarzem Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Był podsekretarzem stanu i rzecznikiem rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza (2005-2006).

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

W komentarzu dla Laboratorium „Więzi” „Jak chrześcijanin może przekroczyć społeczne podziały” Ciesiołkiewicz pisał m.in.: „potrzeba nam docenienia wagi używanego języka, który jest podstawowym miernikiem stylu przewodzenia i naszej własnej aktywności. Nie jest obojętne, jakiego języka używamy. Język bowiem nie służy wyłącznie od opisywania świata wokół nas, język ma moc tworzenia społecznej rzeczywistości. Może ją niszczyć, prowadzić do konfliktów i wojen, ale może ją także czynić przyjazną, ludzką i pokojową”.

Laboratorium „Więzi” istnieje od 2008 roku jako think-tank środowiska skupionego wokół kwartalnika „Więź”. W skład Zespołu Laboratorium „Więzi” wchodzi ponad 60 osób: naukowcy, eksperci, analitycy, twórcy oraz publicyści różnych pokoleń.

Think-tank zajmuje się analizowaniem i komentowaniem wydarzenia w Polsce, Europie i świecie. Organizuje wykłady, spotkania i dyskusje – zarówno kameralne seminaria czy warsztaty, jak i duże spotkania międzynarodowe (np., we współpracy z wieloma innymi podmiotami, Zjazdy Gnieźnieńskie). Poprzez swe publikacje i działania Laboratorium „Więzi” pragnie umacniać aksjologiczne fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

Podziel się

Wiadomość