Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Prezydent jednak nie zaprosi narodowców do komitetu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości?

Spotkanie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Warszawa, 26 października 2017 r. Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Sugerował to dziś sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łapiński w rozmowie z Radiem ZET.

Rok temu, 11 listopada, prezydent Andrzej Duda wystąpił z propozycją projektu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przewiduje on, że kluczową instytucją, która ma jednoczyć różnorodne środowiska podczas przygotowywania obchodów, będzie komitet obchodów. W jego skład wejdą, oprócz prezydenta i szefa jego kancelarii, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, niektórzy ministrowie i pełnomocnik rządu do spraw obchodów oraz prezes IPN. Przedstawiciele partii i ugrupowań politycznych (które w ostatnich wyborach przekroczyły 3 procentowy próg wyborczy, czyli oprócz zasiadających w Sejmie jeszcze Zjednoczonej Lewicy, KORWiN i Razem) mogą się włączyć w prace komitetu, do którego prezydent będzie powoływał jeszcze przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób „szczególne zasłużonych dla Państwa Polskiego”.

W kwietniu prezydencka ustawa weszła w życie i na pierwszym roboczym posiedzeniu komitetu (26 października) w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda zapowiedział, że skład gremium zostanie poszerzony o przedstawicieli środowisk związanych z Marszem Niepodległości oraz przedstawicieli działających na całym świecie Klubów „Gazety Polskiej”.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Po ostatnim Marszu Niepodległości stanowisko prezydenta się zmienia. Andrzej Duda odniósł się do haseł skandowanych w Warszawie 11 listopada. – Nie ma w naszym kraju zgody na ksenofobię, na chorobliwy nacjonalizm, na antysemityzm. Ogromnie boleję jeżeli ktoś mówi o Polsce tylko dla Polaków. Dla mnie Polak to ten, kto chce pracować dla Polski, dla mnie Polak to ten, kto chce, by Polska była na mapie, dla mnie Polak to ten, kto chce, by Polska była państwem silnym, które potrafi realizować potrzeby mieszkańców – mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Krapkowic.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łapiński był dziś rano gościem Konrada Piaseckiego w Radiu ZET. Pod koniec rozmowy prowadzący zapytał go, czy prezydent wycofa zaproszenie dla środowisk narodowych do Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Łapiński odpowiedział, że „zaproszenia formalnego nie było”, była jedynie „deklaracja”, zaś obecnie jest „przede wszystkim czas, żeby organizatorzy Marszu Niepodległości pewne rzeczy przemyśleli”. – W tej chwili sytuacji takiej, żeby organizatorzy tego marszu mieli być zapraszani, nie ma – przyznał Łapiński.

Dopytywany czy komunikat z 26 października jest nieaktualny, prezydencki minister powiedział: „Po pewnych wydarzeniach 11 listopada się zdezaktualizował”.

Podziel się

Wiadomość