Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Prof. Adam Strzembosz laureatem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica

Prof. Adam Strzembosz 27 października 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Fot. Więź

Kapituła Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica jednogłośnie postanowiła przyznać ją za 2017 rok prof. Adamowi Strzemboszowi.

Uroczystość wręczania tegorocznej Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica odbędzie się w styczniu.

– Profesor Adam Strzembosz nie zmienia zasadniczych poglądów na funkcjonowanie państwa i prawa, od lat wskazuje na te same wartości. Zmienia się jedynie rzeczywistość polityczna i ustrojowa, w której toczy się debata na ten temat – mówił rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar podczas posiedzenia kapituły.

Wesprzyj Więź.pl

– Całe życie profesora Strzembosza to występowanie przeciwko wielu różnym większościom – powiedział Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, którego redakcja otrzymała Nagrodę RPO w 2006 r. W tym roku nakładem Wydawnictwa „Więź” ukazał się wywiad rzeka Stanisława Zakroczymskiego z prof. Strzemboszem „Między prawem i sprawiedliwością”.

Z kolei były rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński zwrócił uwagę, że: „Adam Strzembosz stale podkreśla istotę faktycznej realizacji prawa do sądu, odwołując się do własnych doświadczeń, a nie do argumentacji politycznej”.

Popierając tę kandydaturę, Bartłomiej Skrzyński (laureat z 2013 r.) zaznaczył, że mamy tu do czynienia z przykładem wybitnego życiorysu oraz wyjątkowo godnej postawy, przeciwstawiającej się dezawuowaniu wartości sądowniczych i Trybunału Konstytucyjnego.

„Między prawem i sprawiedliwością”. Z Adamam Strzemboszem rozmawia Stanisław Zakroczymski, Wydawnictwo „Więź”. Premiera 5 października
„Między prawem i sprawiedliwością”. Z Adamam Strzemboszem rozmawia Stanisław Zakroczymski, Wydawnictwo „Więź”

Prof. Strzembosz, ur. 1930 w Warszawie prawnik, sędzia i profesor nauk prawnych, w latach 1989-1990 był wiceministrem sprawiedliwości, później (1990-1998) pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu. W latach 80. angażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zasiadał w prezydium Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, przewodniczył Komisji Zakładowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, wszedł w skład zarządu Regionu Mazowsze. Podczas obrad Okrągłego Stołu został przewodniczącym podstolika ds. reformy prawa i sądów, później pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

Patron Nagrody RPO, Paweł Włodkowic (ok. 1370-1435 r.), był prawnikiem, uczonym i pisarzem religijnym. Wsławił się jako głosiciel idei tolerancji, twórca fundamentów myśli prawa międzynarodowego. Przekonywał, że także narody niechrześcijańskie mają prawo do zachowania swych wierzeń, a nikomu nie wolno atakować (zwłaszcza pod pretekstem szerzenia wiary) innowierców żyjących spokojnie we własnym państwie. Brał udział w soborze w Konstancji (1414-1418), gdzie przedstawił „Tractatus de potestate papae et imperatoris respektu infidelium” (O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi). Reprezentował Polskę przeciwko Krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie.

Wesprzyj Więź

Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica ma charakter honorowy i jest przyznawana jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.

Laureaci Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica
2006 – miesięcznik „Więź”, w imieniu redakcji nagrodę odebrał red. nacz. Zbigniew Nosowski;
2007 – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL;
2008 – sędzia Antonin Scalia (Sąd Najwyższy USA), w jego imieniu nagrodę odebrał Pan Victor Ashe, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce;
2009 – Anna Walentynowicz, wybitna działaczka społeczna, opozycjonistka w PRL, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”;
2010 – Lidia Olejnik, dyrektorka Zakładu Karnego w Lublińcu;
2011 – Irena Dawid-Olczyk, założycielka i członkini Zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”;
2012 – Krystyna Mrugalska, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
2013 – Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych;
2014 – Aleksandr Bialacki, białoruski działacz społeczny, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiesna”;
2015 – Thomas Buergenthal, jeden z najwybitniejszych amerykańskich prawników specjalizujących się w prawach człowieka i w prawie międzynarodowym;
2016 – Wiktor Osiatyński, polski prawnik, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, wybitny  konstytucjonalista i działacz społeczny.

Źródło: RPO

Podziel się

Wiadomość