Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Obchody Dnia Judaizmu 2018 w styczniu w Warszawie

Michael Schudrich. Fot. Cezary Piwowarski

Wspólna modlitwa o pokój, liturgia Słowa w bazylice archikatedralnej, panele dyskusyjne oraz wystawy – tak będą wyglądać warszawskie obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, który odbędzie się 17 stycznia.

Dzień Judaizmu w 2018 roku obchodzony będzie pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!” (Iz 57, 19). Ze strony żydowskiej weźmie w nim udział m.in. kantor Symcha Keller – przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Gospodarzem obchodów jest metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Organizowane są one przez Radę Episkopatu ds. Dialogu Religijnego, której przewodniczy bp Rafał Markowski.

Wesprzyj Więź.pl

W przeddzień Dnia Judaizmu, 16 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wystąpi Symcha Keller. Kantor zaśpiewa psalmy. Jego wykonania wysłucha młodzież chrześcijańska i żydowska. Przewidywany jest wówczas także wykład o historii Żydów w Warszawie.

Główne obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się 17 stycznia o godz. 10.00 wspólną modlitwa chrześcijan i Żydów na cmentarzu żydowskim na Powązkach. Jest to drugi co do wielkości w Polsce cmentarz żydowski (po nowym cmentarzu w Łodzi) i jeden z największych na świecie. Nekropolia zajmuje 33,5 ha i znajduje się tam ok. 200 tys. nagrobków (macew) stanowiących jeden z najcenniejszych zabytków małej architektury Warszawy i Polski.

Następnie, najprawdopodobniej przy Pomniku Bohaterów Getta na Muranowie, zostanie odmówiona wspólna modlitwa o pokój (ok. godz. 11.00).

Tego dnia w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się sympozjum skoncentrowane wokół tematu Dnia Judaizmu: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!” (11.00-13.00).  Spotkanie poprowadzi prof. Jan Grosfeld.

Liturgii Słowa będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierza Nycza w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela (17.00). W jej trakcie zostaną wygłoszone komentarze do biblijnych czytań: chrześcijański i żydowski. W nabożeństwie wezmą udział biskupi i duchowni z obu warszawskich diecezji, przedstawiciele społeczności żydowskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej oraz reprezentanci świata kultury.

Warszawskim obchodom Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce towarzyszyć będą m.in. projekcje filmów o tematyce żydowskiej, koncerty, panele dyskusyjne. Zorganizowane zostaną także specjalne warsztaty dla nauczycieli religii oraz historii pt. „Chrześcijańskie spotkania z judaizmem”.

W sobotę, 20 stycznia, w Synagodze Nożyków odbędzie się spotkanie na zakończeniu szabatu z Hawdalą. Następnego dnia, wzorem ubiegłych lat, będzie dzień otwarty w warszawskich synagogach: Nożyków i Ec Chaim.

Zgodnie z założeniami episkopatu, Dzień Judaizmu ma przybliżać nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II na temat Żydów i ich religii oraz ukazywać antysemityzm jako grzech. Jest to też okazja do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki.

– Dzień Judaizmu to jest dzień, który przeżywamy wewnątrz Kościoła, a który stanowi refleksję na temat naszych wspólnych korzeni i źródeł naszej historii. Pragnę, aby Dzień Judaizmu, przynosił jak najwięcej dobra, świadomości wspólnych źródeł, ale też wspólnego celu – mówi bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady KEP ds. Dialogu Religijnego.

Wesprzyj Więź

Co roku centralne obchody Dnia Judaizmu organizuje inna polska diecezja wraz z powołanym w 1996 roku Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem. Przewodniczący Komitetu bp Markowski podkreśla, że „wspólne dziedzictwo Żydów i chrześcijan wzywa ich do dawania świadectwa Jedynemu Bogu i jego przykazaniom”.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzono w styczniu 1998 roku w Warszawie. Ubiegłoroczne jubileuszowe ogólnopolskie obchody XX Dnia Judaizmu odbyły się w Kielcach.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość