Wiosna 2024, nr 1

Zamów

W sobotę ingres abp. Grzegorza Rysia – nowego metropolity łódzkiego

Abp Grzegorz Ryś 13 października w Lublinie. Fot. EpiskopatNews

60 biskupów w tym dwóch kardynałów, ponad 400 księży oraz rzesze wiernych świeckich wezmą udział w ingresie abp. Grzegorza Rysia do łódzkiej bazyliki archikatedralnej 4 listopada o 11.00.

W uroczystości weźmie też udział nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Akredytowało się blisko stu dziennikarzy z mediów katolickich i świeckich.

Wesprzyj Więź.pl

Na sobotnie uroczystości do łódzkiej katedry zaprosił wiernych w internecie sam arcybiskup-nominat: – Zapraszam was wszystkich, byście byli przy mnie w tym dniu. Kto może – w katedrze, kto nie może – duchowo, w modlitwie. Bardzo o nią proszę, nie tylko na ten, ale na każdy następny dzień posługi. Módlmy się o to, byśmy się pozwolili Panu Bogu prowadzić w budowie tego pięknego Kościoła, jakim jest Kościół łódzki – powiedział abp Ryś.

Przygotowaniem duchowym do uroczystości ingresowych były trzydniowe rekolekcje (26-28 października) skierowane do duchowieństwa archidiecezji łódzkiej. Rekolekcje głosili m.in. bp Edward Dajczak, salwatorianin o. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie oraz abp Konrad Krajewski, papieski jałmużnik.

W czasie skupienia kapłani diecezjalni i zakonni wysłuchali konferencji, brali udział w nabożeństwie pokutnym, a także w spowiedzi indywidualnej, którą rozpoczął sam abp Ryś przy stopniach ołtarza katedralnego. – Bardzo się cieszę, że księża odpowiedzieli na moje zaproszenie. Biskup bez prezbiterium nic nie znaczy. Piotr stanął razem z jedenastoma, może stać sam. Wszystko co biskup mówił, będzie tylko teoretyczne, jeśli działa sam – dziękował na zakończenie.

Ingres abp. Rysia odbędzie się dniu liturgicznego wspomnienia św. Karola Boromeusza, patrona chrzcielnego św. Jana Pawła II.

Kim jest arcybiskup Grzegorz Ryś?

Ma 53 lata, jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, przewodniczącym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Od 2011 r. był biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

Urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła PAT.

Po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach został zatrudniony na Papieskiej Akademii Teologicznej i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenionym historykiem, liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii.

Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – miedzy innymi w procesie Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. – rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 przewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Święcenia biskupie przyjął 28 września 2011 r. Jego dewiza brzmi: „Virtus in infirmitate” (Moc w słabości).

Abp Ryś jest zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Zainicjował spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011). Współtwórca i wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010). Jest członkiem kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Od 2009 r. uczestniczy w Ekumenicznym Maratonie Biblijnym w Krakowie. Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej od 2012 roku.

Wesprzyj Więź

Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej. Jest organizatorem ogólnopolskich Kongresów Nowej Ewangelizacji.

Abp Grzegorz Ryś jest członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość