Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Prezydium episkopatu: potrzebne definitywne zabezpieczenie niedzieli wolnej od pracy

Prezydium KEP (od prawej): przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, jego zastępca – metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński. Fot. Tomasz Koryszko / KUL

„Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów, wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii” – czytamy w oświadczeniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi ponawiają apel o niedziele wolne od handlu. Zaznaczają, że w tej sprawie biorą pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i chrześcijan z innych Kościołów. Dodają, że milczenie z ich strony byłoby zaniedbaniem pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

Wesprzyj Więź.pl

Członkowie prezydium KEP wyrażają zaniepokojenie sposobem, w jaki sejmowa większość pracuje nad obywatelskim projektem ustawy złożonym przez NSZZ „Solidarność”, pod którym podpisało się ponad pół miliona osób.

„Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji, wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy” – czytamy w wydanym oświadczeniu.

Biskupi wskazują, że to właśnie „Solidarność” jako związek ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. „Wolna niedziela zawiera się w etosie «Solidarności», z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują” – piszą członkowie prezydium KEP.

Zaznaczają też, że osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. „Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego” – podkreślają biskupi.

KEP apeluje do „tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją”.

Wesprzyj Więź

„Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice «Centesimus Annus». Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych” – czytamy w oświadczeniu.

Prezydium KEP tworzą: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, jego zastępca – metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość