Wiosna 2024, nr 1

Zamów

2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

Paweł Kądziela, „Twórczość Zbigniewa Herberta. Monografia bibliograficzna”, tom I i II, Wydawnictwo „Więź”, Warszawa 2009, fragmenty okładki

Herbert był uosobieniem wierności: samemu sobie i słowu – czytamy w uchwale Sejmu.

W piątek, 27 października, posłowie przyjęli przez aklamację uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W przyszłym roku przypada 20. rocznica śmierci poety.

Wesprzyj Więź.pl

W dokumencie określono Herberta mianem „jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku”, któremu Sejm „postanawia oddać hołd”.

Wesprzyj Więź

„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” – czytamy w uchwale.

Autorzy dokumentu zaznaczają, że Herbert wprowadził do polszczyzny wiele zdań „budujących naszą tożsamość i wyobraźnię”, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny – Idź”. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu Jego twórczości, ustanawia rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta” – napisano.

Herbert urodził się w 1924 roku, zmarł w 1998. Był poetą, eseistą, dramaturgiem, jednym z najwybitniejszych polskich literatów. Publikował w „Więzi”. Stworzył słynny cykl poetycki „Pan Cogito”. Debiutował tomikiem „Struna światła”. Wydał m.in. „Raport z oblężonego miasta”, „Elegię na odejście”, a także kilka zbiorów esejów, np. „Barbarzyńcę w ogrodzie” i „Martwą naturę z wędzidłem”. Otrzymał Order Orła Białego.

Podziel się

Wiadomość