Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Episkopaty Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji i Polski deklarują konkretną pomoc uchodźcom

Abp Marek Jędraszewski. Fot. Marcin Mazur / episkopat.pl

Europa musi być prawdziwą rodziną narodów, której członkowie wzajemnie się szanują, poznają jeden drugiego i troszczą się o wspólne wartości – czytamy w komunikacie ze spotkania przewodniczących episkopatów Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji i Polski.

Na zaproszenie arcybiskupa ostrzyhomsko-budapesztańskiego kard. Pétra Erdö i przewodniczącego episkopatu Węgier bpa Andrása Veresa do Budapesztu przybyli kardynał Dominik Duka OP z Pragi, abp Marek Jędraszewski z Krakowa, abp Stanislav Zvolenský z Bratysławy oraz arcybiskup metropolii Đakovo-Osijek Duro Hranić z Chorwacji.

Wesprzyj Więź.pl

Przedstawiciele episkopatów Czech, Chorwacji, Polski, Słowacji i Węgier obradowali w Budapeszcie 18 i 19 października. Zwiedzili zabytkowe miasto Wyszehrad – miejsce, w którym przywódcy państw spotykali się przy różnych okazjach od czasów średniowiecza. Modlili się w bazylice w Ostrzyhomiu, przy ołtarzu św. Wojciecha i omawiali aktualne problemy Kościoła w regionie.

„Z miłością utożsamiamy się z pragnieniem Ojca Świętego Franciszka, by dążyć do »nowego i odważnego impulsu dla tego umiłowanego kontynentu«, czyli Europy. Z radością dołączamy do Rady Konferencji Episkopatów Europy, w twierdzeniu, że »Kościół kocha Europę i wierzy w jej przyszłość: Europa to nie tylko terytorium, ale także duchowe wyzwanie«” – czytamy w komunikacie po spotkaniu.

„Cechą charakterystyczną tożsamości europejskiej jest obecność wielu narodów, które mają swój język, kulturę, doświadczenie historyczne oraz szczególną zdolność stawienia czoła wyzwaniom życia ludzkiego zarówno indywidualnego jak i społecznego. Przynależność narodowa nie może być powodem wrogości czy pogardy dla innych, ale raczej zrozumienia i szacunku dla innych narodów i kultur” – napisali przedstawiciele episkopatów Europy Środkowej.

Ich zdaniem „Europa musi być prawdziwą rodziną narodów, której członkowie wzajemnie się szanują, poznają jeden drugiego i troszczą się o wspólne wartości”. Zadeklarowali modlitwę i prace na rzecz Europy, która szanuje ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci i jest miejscem przyjęcia dla rodzin; Europy, która respektuje indywidualną i zbiorową wolność religijną każdej osoby na podstawie jej godności; Europy, która umożliwia narodom w należyty sposób respektowanie tych religii, które w znaczący sposób przyczyniły się do ich kultury i tożsamości.

Wesprzyj Więź

„Z gościnnym spojrzeniem odkrywamy i dostrzegamy Chrystusa we wszystkich osobach ludzkich, zwłaszcza ubogich, cierpiących, bezdomnych i tych, których dotknęła wojna i muszą opuścić swą ojczyznę – piszą hierarchowie. – Dlatego oferujemy konkretną pomoc naszych konferencji biskupich uchodźcom mieszkającym na Bliskim Wschodzie, czekającym na możliwość powrotu do swoich miast i gmin. Odczuwamy szczególną solidarność z tymi, którzy doświadczają przemocy i prześladowań za swoją wiarę chrześcijańską. Ich świadectwo i wierność jest też duchowym wsparciem dla chrześcijan w naszych krajach”.

„Męczennicy z czasów nazizmu i komunizmu zabici w naszych krajach uczą przebaczania, miłosierdzia i duchowego pojednania. Prosimy o ich wstawiennictwo w intencji pokoju, pojednania i autentycznego rozwoju rodziny ludzkiej” – czytamy w komunikacie z budapeszteńskiego spotkania.

Źródło: BP KEP/KAI

Podziel się

Wiadomość