Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Papież Franciszek: kto dopuszcza się przemocy w imię religii poważnie obraża Boga

Papież Franciszek. Fot. Mazur / catholicnews.org.uk

Pokój jest niecierpiącym zwłoki zadaniem w świecie, w którym jest tak wiele społeczeństw zranionych przez wojny i akty przemocy – mówił Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami Światowej Konferencji Religii na rzecz Pokoju.

18 października papież przyjął delegatów na specjalnej audiencji w Watykanie. – Postawa religii względem pokoju nie może być neutralna, a tym bardziej dwuznaczna. Kto dopuszcza się przemocy w imię religii bądź religią ją uzasadnia poważnie obraża Boga, który jest pokojem i źródłem pokoju, a w człowieku pozostawił odblask swej mądrości, potęgi i piękna – powiedział Franciszek.

W przemówieniu papież podkreślił, że pokój pozostaje dziś wyzwaniem. – Pokój jest niecierpiącym zwłoki zadaniem również we współczesnym świecie, w którym jest tak wiele społeczeństw zranionych przez wojny i akty przemocy. Jest on zarazem darem Boga, jak i osiągnięciem człowieka. Dlatego wyznawcy wszystkich religii mają się modlić i błagać o pokój. Wszyscy natomiast ludzie dobrej woli, a w szczególności ci, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje, mają o pokój zabiegać całym swym sercem, umysłem i rękoma. Tak, rękoma, bo praca na rzecz pokoju jest „rękodziełem”. To proces, w którym buduje się zarazem pokój, jak i sprawiedliwość – mówił.

Wesprzyj Więź.pl

Franciszek zaznaczył, że religie, ze swoimi duchowymi i moralnymi zasobami, „mają do odegrania specyficzną i wyjątkową rolę w budowaniu pokoju”.

Wesprzyj Więź

Papież wyraził uznanie dla działań Światowej Konferencji Religii na rzecz Pokoju. Mówił, że religie z samej swej natury zobowiązane są do krzewienia pokoju poprzez sprawiedliwość, braterstwo, rozbrojenie i troskę o stworzenie. Wskazał na potrzebę ich współdziałania w zakresie ekologii. Dodał, że powinny one krzewić poszanowanie godności osoby ludzkiej i wyrażać troskę o stworzenie. Zachęcił też do kontynuowania działań, jakie podejmują wspólnie religie w różnych regionach świata.

Światowa Konferencja Religii na rzecz Pokoju (World Conference of Religions for Peace) to utworzona w 1970 roku największa organizacja międzynarodowa zrzeszająca przedstawicieli religii świata, stawiająca sobie za cel krzewienie pokoju.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość