Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Franciszek zwołuje Synod dla Amazonii

Papież Franciszek. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Głównym celem tego spotkania będzie określenie nowych dróg ewangelizacji ludności często zapomnianej i bez perspektywy pogodnej przyszłości – mówił papież 15 października w Watykanie.

O planach zwołania Synodu Franciszek poinformował przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.

– Akceptując pragnienie niektórych konferencji episkopatów Ameryki Łacińskiej, a także głosy wielu pasterzy i wiernych z innych częściach świata, postanowiłem zwołać Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla regionu Amazonii, które odbędzie się w Rzymie w październiku 2019 roku. Głównym celem tego spotkania jest określenie nowych dróg ewangelizacji tej części ludu Bożego, szczególnie ludności pierwotnej, często zapomnianej i bez perspektywy pogodnej przyszłości, także ze względu na kryzys Amazońskiego lasu deszczowego, płuc mających pierwszorzędne znaczenie dla naszej planety – mówił papież.

Wesprzyj Więź.pl

Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla regionu Amazonii będzie dziesiątym tego typu w nowożytnych dziejach Kościoła. Odbędzie się w październiku 2019 roku w Rzymie.

Synody poświęcone są sprawom dotyczącym bezpośrednio jednego lub kilku regionów. Pierwszy synod specjalny zwołał w 1991 roku Jan Paweł II dla Europy, następie w 1994 dla Afryki, w 1995 roku dla Libanu, w 1997 dla Ameryki, w 1998 dla Azji, w tym samym roku dla Oceanii, oraz drugi Synod dla Europy w roku 1999. Benedykt XVI ogłosił dwa zgromadzenia specjalne – w 2009 roku dla Afryki i w 2010 – poświęcone Kościołowi na Bliskim Wschodzie.

Wesprzyj Więź

Synod Biskupów nie jest organem ustawodawczym, ale doradczym, wspierającym papieża. Po wybraniu tematu zostaje opracowany przez Sekretariat Synodu dokument wstępny, zawierający zarys problematyki („Lineamenta”), który następnie rozsyła się do wszystkich episkopatów i innych zainteresowanych instytucji, z prośbą o uwagi i propozycje. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi sporządzone zostaje „Instrumentum laboris”, które staje się podstawą dyskusji zgromadzenia synodalnego.

Zarówno „Lineamenta”, jak i „Instrumentum laboris” są publikowane. Uczestniczący w Synodzie biskupi, oprócz własnych refleksji, mogą przedstawić zgromadzeniu także doświadczenia i wskazania biskupów własnego kraju. Wysunięte w czasie zebrań postulaty są najpierw poddawane pod głosowanie uczestników zgromadzenia, a dopiero potem przedstawiane papieżowi, jako „Propositiones”. Na tej podstawie, przy współpracy sekretariatu generalnego, przygotowuje on adhortację posynodalną, stanowiącą podsumowanie obrad.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość