Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Papież spotkał się z uczestnikami konferencji o pedofilii w internecie

Papież Franciszek podczas wystąpienia TED

Kościół odczuwa dziś obowiązek, by angażować się w sposób coraz głębszy i dalekowzroczny na rzecz ochrony nieletnich, nie tylko w swoim łonie, ale w całym społeczeństwie – mówił papież w przemówieniu do uczestników konferencji o pedofilii w internecie .

Franciszek przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji „Godność dziecka w świecie cyfrowym”, która od wtorku odbywała się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W swoim przemówieniu podkreślił, że godność i prawa dzieci muszą być chronione prawnie. Według niego należy do tego dążyć z determinacją.

Wesprzyj Więź.pl

W sieci funkcjonuje obecnie około 800 milionów małoletnich. Papież zwrócił uwagę na wynikające z tego problemy, które wymykają się spod kontroli: upowszechnianie coraz bardziej ekstremalnych obrazów pornograficznych, zjawisko sekstingu (formy komunikacji elektronicznej między młodzieżą, w której przekazem jest seksualnie sugestywny obraz lub treść), wyzysk seksualny, nęcenie młodych w celach seksualnych, a także handel ludźmi i prostytucję. Papież zaznaczył, że internet ma zatem swój mroczny aspekt i staje się miejscem, w którym coraz bardziej szerzy się zło.

Powołując się na osiągnięcia neurobiologii, psychologii i psychiatrii, Franciszek podkreślił głęboki wpływ obrazów naznaczonych przemocą i seksem na umysły dzieci oraz powstawanie zaburzeń psychicznych w ich rozwoju. – Są to zaburzenia, które mają silny wpływ na całe życie dzisiejszych dzieci – powiedział.

Zauważył jednocześnie, że pornografia i przemoc oddziałują negatywnie również na dorosłych – powodują one zaburzenia, uzależnienia i poważne szkody, wpływają na relacje między dwiema płciami. – Iluzją byłoby myślenia, że społeczeństwo, w którym pośród dorosłych pleni się nadmierna konsumpcja seksu w sieci, byłoby następnie zdolne do skutecznego chronienia małoletnich – mówił.

Franciszek zaznaczył, że w walce z nadużyciami seksualnymi w internecie nie wystarczają rozwiązania technologiczne, chociaż są one konieczne. Potrzebna jest także głęboka świadomość wymogów etycznych ze strony uczestników postępu technicznego. Stanowczo odrzucił ideologiczną i mityczną wizję sieci jako „królestwa bezgranicznej wolności”. Zaznaczył, że swobodne wyrażanie i wymiana myśli są wielkim dobrem, ale otworzyły one nowe możliwości dla działań nielegalnych.

– Nie mamy tu do czynienia z korzystaniem z wolności, ale z przestępstwami, przeciw którym należy działać inteligentnie i stanowczo, poszerzając współpracę między rządami i siłami porządku na poziomie globalnym, tak jak sieć stała się globalna – stwierdził papież. Wskazał, że rozmiary negatywnych zjawisk w sieci przekraczają możliwości oddziaływania władz jednego państwa. Łączą się one z takimi problemami jak przestępczość gospodarcza i finansowa czy międzynarodowy terroryzm.

Franciszek przyznał, że Kościół katolicki „nie zatroszczył się dostatecznie w swoim łonie o ochronę małoletnich”. – Jak wszyscy wiemy, w ostatnich latach zostały ujawnione bardzo poważne fakty, za które musieliśmy uznać swoją odpowiedzialność wobec Boga, ofiar i opinii publicznej. Właśnie dlatego, z powodu dramatycznych doświadczeń i nabytych kompetencji w trudzie nawrócenia i oczyszczania, Kościół odczuwa dziś szczególnie poważny obowiązek, by angażować się w sposób coraz głębszy i dalekowzroczny na rzecz ochrony nieletnich i ich godności, nie tylko w swoim łonie, ale w całym społeczeństwie i na całym świecie – mówił papież.

Dodał, że Kościół chce w tej dziedzinie współpracować ze wszystkimi, którzy pragną angażować się w położenie kresu nadużyciom wobec nieletnich.

Wesprzyj Więź

– Przy wielu okazjach i w wielu różnych krajach moje oczy spotykają się z oczyma dzieci, ubogich i bogatych, zdrowych i chorych, radosnych i cierpiących. Wszyscy mamy doświadczenie, gdy patrzą na nas oczy dzieci i porusza nas to do głębi serca, zobowiązując nas do dokonania rachunku sumienia. Co czynimy, aby te dzieci mogły na nas patrzeć z uśmiechem i zachowywały spojrzenia czyste, pełne zaufania i nadziei? Co czynimy, aby nie ukradziono im tego światła, aby te oczy nie zostały zakłócone i zepsute przez to, co spotykają w sieci? – pytał papież. Franciszek zachęcał swoich słuchaczy do współpracy: – Pracujemy razem, abyśmy zawsze mieli prawo, odwagę i radość spojrzenia w oczy dzieciom świata – powiedział na zakończenie audiencji.

Konferencja na temat pedofilii w internecie „Godność dziecka w świecie cyfrowym” odbywała się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie od 3 do 6 października. Inauguracyjne przemówienie wygłosił kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość