Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Marek Rymsza doradcą prezydenta Andrzeja Dudy do spraw społecznych

Dr hab. Marek Rymsza został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na urząd Doradcy Prezydenta RP, Pałac Prezydencki, 28 września 2017 r. Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Nowym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy został dr hab. Marek Rymsza. Na czas pełnienia funkcji poprosił o zawieszenie członkostwa w redakcji „Więzi”.

28 września prezydent Andrzej Duda powołał nowych doradców: Annę Kasprzyszak i dr. hab. Marka Rymszę. W związku z objęciem nowych obowiązków dr hab. Marek Rymsza w specjalnym liście do członków redakcji kwartalnika „Więź” poprosił o zawieszenie swego członkostwa w redakcji na czas pełnienia funkcji doradcy prezydenta. Podkreślił, że w nowej roli chciałby wspierać prezydenta Andrzeja Dudę w dążeniu do przezwyciężania narastającej polaryzacji zagrażającej spójności polskiego społeczeństwa i budować mosty, a nie mury.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Redaktor naczelny „Więzi” Zbigniew Nosowski cieszy się z faktu, że głowa państwa chce korzystać z socjologicznych kompetencji Marka Rymszy. Wyjaśnia ponadto, że w rozmowie z Rymszą zgodnie ustalili, iż zawieszenie jego członkostwa w redakcji będzie w tej sytuacji właściwym rozwiązaniem z uwagi na brak możliwości czasowych realnego udziału w pracach redakcji. Ponadto Marek Rymsza nie chciałby, aby jego działania w nowej funkcji w jakikolwiek sposób ograniczały swobodę publicystyki „Więzi” w sprawach społeczno-politycznych.

Marek Rymsza urodził się w 1966 r. Jest socjologiem, doktorem habilitowanym nauk społecznych. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej (i innych polityk publicznych), a także w  problematyce organizacji non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2005-2016 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Trzeci Sektor”. Od 2008 r. jest członkiem Zespołu Laboratorium „Więzi”, a od 2013 r. także członkiem redakcji kwartalnika „Więź”. Należy do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, gdzie koordynuje prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym trzech monografii książkowych oraz redaktor naukowy (lub współredaktor) piętnastu tomów zbiorowych. Wraz z żoną Katarzyną zaangażowani są w ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame.

Wybrane teksty Marka Rymszy można przeczytać tutaj.

Podziel się

Wiadomość