Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Polscy muzułmanie boją się przemocy. Apelują do Sejmu o pomoc

TVP Info, 31 października

Wysoce nierzetelny przekaz medialny dotyczący islamu budzi ogromny niepokój wśród muzułmanów – piszą przedstawiciele polskiej mniejszości muzułmańskiej w liście do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

O sprawie informuje białostocka „Gazeta Wyborcza”. Pismo do marszałka Sejmu oraz do sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych wpłynęło przed wakacjami. Podpisali je przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształtowania Kulturalnego i Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce.

Wesprzyj Więź.pl

Posłowie komisji zajęli się listem w ubiegłym tygodniu, na pierwszym posiedzeniu po wakacyjnej przerwie. Przygotują dezyderat w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce. O więcej informacji na ten temat zwrócili się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka – pisze „Wyborcza”.

W liście do marszałka i posłów czytamy: „Wysoce nierzetelny przekaz medialny dotyczący islamu, który przybrał niesłychaną dotychczas skalę, budzi ogromny niepokój wśród muzułmanów. Ten bezprecedensowy i narastający atak przywołuje ma myśl sytuację społeczności żydowskiej na terenie przedwojennych Niemiec. Dalsze przedmiotowe wykorzystywanie islamu w debacie politycznej i utrwalanie postaw antymuzułmańskich w przekazie medialnym w celu osiągnięcia korzyści politycznych może doprowadzić do niezwykle niebezpiecznej eskalacji – mających już miejsce – postaw ksenofobicznych względem muzułmanów. Powyższe w konsekwencji może doprowadzić do ataków na społeczność muzułmańską w formie przemocy fizycznej. Już dziś zauważamy wzrost agresji werbalnej oraz incydentów ukierunkowanych na naruszenie nietykalności cielesnej wyznawców islamu oraz dewastacji ich miejsc kultu. (…) Utrwalanie za pośrednictwem mediów publicznych twierdzeń, jakoby społeczność muzułmańska była zagrożeniem dla Polski, jest przejawem uprzedzeń i stereotypów.

Wesprzyj Więź

„Telewizja Polska jawnie promuje rasizm i ksenofobię” – komentowaliśmy rok temu materiał TVP Info.

Autorzy pisma przypominają o wielonarodowych i wielowyznaniowych tradycjach Rzeczypospolitej. Zwracają uwagę, że muzułmańska wspólnota w Polsce to zaledwie około 35 tys. osób – Tatarzy (na Podlasiu), imigranci oraz konwertyci. „Działalność funkcjonujących w Polsce muzułmańskich organizacji religijnych i kulturalnych prowadzona jest w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami. (…) Liczymy na to, że również i nasze prawa, w tym przede wszystkim prawo do organizowania życia religijnego i prawo do bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej będą poszanowane” – czytamy w liście.

Źródło: bialystok.wyborcza.pl

Podziel się

Wiadomość