Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

WIĘŹ, jesień 2017

Kwartalnik „Więź”, jesień 2017: Polityka społeczna po 500+

Zapraszamy do zakupu i lektury jesiennej „Więzi”!

Wesprzyj Więź

256 stron: najważniejsze tematy podane w atrakcyjnej formie przez znakomitych ekspertów.

Kwartalnik w wersji papierowej lub elektronicznej jest dostępny tutaj. W numerze:

Wesprzyj Więź.pl

Polityka społeczna po 500+

 • Marek Rymsza w artykule Zrozumieć ten plus udowadnia, dlaczego program „Rodzina 500+” ma znaczenie przełomowe dla wizji polityki społecznej w Polsce,
 •  bilansu programu „Rodzina 500+” dokonują w redakcyjnej dyskusji : Elżbieta Bojanowska (Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny), Joanna Krupska (Prezeska Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”), Iga Magda (Wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych), Ryszard Szarfenberg (kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW),
 • Rafał Bakalarczyk w tekście Za życiem – ale jak konkretnie pokazuje na konkretnych przykładach, w jaki sposób prospołeczna i pro live retoryka PiS przekłada się na realizowaną politykę wobec osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin,
 • Zbigniew Nosowski w artykule I polityczna, i społeczna twierdzi, że po lipcowych protestach warto na kwestię polityki rodzinnej spojrzeć z trzeciej strony medalu,

Reformacja 500+

 • Luterański bp Marcin Hintz w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim stawia tezę, że Lutrowi podobałby się Kościół w Polsce
 • Sebastian Duda w eseju Marcin Luter i kościelna pedagogika strachu udowadnia, że Reformacja narodziła się bardziej z chęci wyzwolenia od paraliżującego religijnego lęku niż ze sporu o odpusty,
 • Monika Waluś, Kalina Wojciechowska w rozmowie Nie tylko litania luterańska zastanawiają się, czy współcześni chrześcijanie są dziećmi Reformacji,

Teatr – estetyka a polityka

 • Kultura to nie stojąca woda – o powinnościach teatru wobec widzów, a także jego niebezpiecznych związkach z polityką dyskutują Paweł Łysak, Janusz Majcherek i Jerzy Radziwiłowicz,
 • Szymon Spichalski w artykule Teatr jako barykada przedstawia spory, jakie w ostatnim czasie wstrząsały teatrem w Polsce,
 • Janusz Gajos w rozmowie z Katarzyną Jabłońską i ks. Andrzejem Lutrem, Stop! Właśnie tak ma być, opowiada o swoim rozumieniu aktorstwa i sztuki.                          

Ponadto piszą m.in.:

 • Andrzej Friszke w artykule Lech Wałęsa pod sąd? Dokument MSW z 1983 r. (Ocena prawna działalności Lecha Wałęsy) uzasadnia, że dezawuowanie Lecha Wałęsy jako przywódcy „Solidarności” nie może być potwierdzone faktami, ponieważ – jak pokazują dokumenty SB – był on traktowany przez władze PRL jako zdeklarowany i groźny przeciwnik,
 • Marta Titaniec w reportażu Dlaczego wy, biali, jesteście bogaci? przedstawia dramatyczna sytuację mieszkańców Madagaskaru, których ogromna większość żyje w skrajnym ubóstwie,
 • Joanna Konieczna-Sałamatin w tekście W poszukiwaniu miliona Ukraińców analizuje, na podstawie twardych danych, ilu Ukraińców i w jakich celach przyjeżdża do Polski,
 • Bogumiła Berdychowska w tekście Patriarcha odchodzi wspomina zmarłego kard. Lubomyra Huzara, autorytet duchowy nie tylko w świecie grekokatolickim, który był również wielkim rzecznikiem pojednania między Polakami i Ukraińcami,
 • Aleksander Hall w felietonie Przesilenie lipcowe nie tylko analizuje przyczyny przesilenia politycznego i społecznego, które miało miejsce w drugiej połowie lipca w Polsce, ale punktuje również powody, dla których zwolennicy PiS uznają, że w działaniach obecnego rządu „cel uświęca środki”,
 • Massimiliano Signifredi w tekście Korytarze humanitarne bezpieczeństwo i solidarność wyjaśnia ideę korytarzy humanitarnych i dowodzi, że są one nie tylko wyrazem międzyludzkiej solidarności, ale także gwarantują bezpieczeństwo,
 • Stanisław Krajewski w artykule Od wrogości do pojednania przygląda się dialogowi międzyreligijnemu z perspektywy judaizmu,
 • Joanna Petry Mroczkowska w tekście Święta gościnność przedstawia fascynującą postać Louisa Massignona – proroka dialogu z islamem, przyjaciela Karola de Foucaulta i propagatora jego duchowości,
 • Piotr Bogalecki w artykule Przeprowadzki Boga pisze o potrzebie myśli postsekularnej,
 • fotograficzne portrety Andrzeja Georgiewa, recenzje i stałe felietony, a także nowe wiersze Leszka Szarugi, Macieja Papierskiego oraz przypomnienie – drukowanych na łamach „Więzi” – wybranych wierszy zmarłej w lipcu Julii Hartwig; o fenomenie jej poezji pisze Jerzy Sosnowski w swoim felietonie Na Progu.

Ewa Buczek
sekretarz redakcji
ewa.buczek@wiez.pl

Podziel się

Wiadomość