Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek: bezpieczeństwo osoby jest ponad bezpieczeństwem narodowym

Papież Franciszek. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

„Każdy cudzoziemiec pukający do naszych drzwi to okazja spotkania z Chrystusem” – pisze papież w ogłoszonym dziś orędziu na 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony w całym Kościele w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najbliższy wypadnie 14 stycznia 2018 roku. W orędziu na ten dzień papież apeluje o przyjmowanie, chronienie i integrowanie imigrantów i uchodźców.

Wesprzyj Więź.pl

Franciszek przypomina, że od początku pontyfikatu wyraża szczególny niepokój z powodu sytuacji wielu imigrantów i uchodźców. Dlatego też ustanowił nową Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego i postanowił, że jej sekcja, zajmująca się problemami imigrantów, osób przesiedlonych, uchodźców i ofiar handlu ludźmi, będzie mu podlegać bezpośrednio.

Zaznacza, że każdy cudzoziemiec pukający do naszych drzwi to okazja spotkania z Chrystusem. Papież wzywa do konkretnej troski o każdą osobę zmuszoną do opuszczenia ojczyzny. Proponuje refleksję osnutą wokół czterech słów: „przyjmować”, „chronić”, „promować” i „integrować”.

Franciszek prosi o zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego oraz legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. W tym kontekście postuluje zwiększenie i uproszczenie przyznawania wiz humanitarnych, a także otwieranie korytarzy humanitarnych. Papież przypomina zasadę centralnego miejsca osoby, co zobowiązuje do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osobistego ponad bezpieczeństwo narodowe. Wskazuje na konieczność odpowiedniego formowania personelu odpowiedzialnego za kontrole graniczne. Zachęca do stosowania środków alternatywnych wobec pozbawienia wolności ludzi, którzy bez pozwolenia wkraczają na terytorium państwa.

Omawiając słowo „chronić”, Franciszek zachęca do podejmowania działań w obronie praw i godności imigrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu migracyjnego. Zaznacza, że zdolności oraz umiejętności imigrantów ubiegających się o azyl i uchodźców, jeśli zostaną właściwie rozpoznane i docenione, stanowią prawdziwe bogactwo dla przyjmujących ich wspólnot. Zachęca, by przyznawano im swobodę ruchów w kraju przyjmującym, możliwość pracy oraz dostęp do środków telekomunikacyjnych. Wskazuje na konieczność zapewnienia osobom decydującym się na powrót do ojczyzny programów reintegracji zawodowej i społecznej.

Szczególną troską papieża pozostaje sytuacja imigrujących dzieci i niepełnoletnich. Franciszek apeluje do wspólnoty międzynarodowej o zapewnienie im regularnego dostępu do nauczania podstawowego i średniego oraz legalnego pobytu. „Status migracyjny nie powinien ograniczać dostępu do narodowych systemów opieki zdrowotnej i systemów emerytalnych, a także do przekazywania ich składek w przypadku repatriacji” – stwierdza.

Papież wyjaśnia, że „promować” to przede wszystkim starać się, aby zarówno wszyscy migranci i uchodźcy, jak też społeczności, które ich przyjmują, byli w stanie realizować się jako osoby we wszystkich wymiarach stanowiących człowieczeństwo według planu Stwórcy. Podkreśla znaczenie wymiaru religijnego życia ludzkiego i konieczność zapewnienia cudzoziemcom obecnym na danym terytorium swobody wyznawania i praktykowania religii. Apeluje przy tym o krzewienie integracji społecznej i zawodowej migrantów i uchodźców. Przestrzega Europejczyków przed wyzyskiem tych osób.

Omawiając kwestię integracji, Franciszek zaznacza, że nie jest ona tożsama z asymilacją. Chodzi raczej o otwarcie się na drugą osobę, aby przyjąć to, co jest w niej wartościowe, a w ten sposób przyczynić się do lepszego poznania każdego. W tym kontekście podkreśla konieczność krzewienia kultury spotkania poprzez mnożenie możliwości wymiany międzykulturowej, dokumentację i upowszechnianie dobre praktyki integracji oraz rozwijanie programów mających na celu przygotowanie społeczności lokalnych do procesów integracyjnych.

Wesprzyj Więź

„Zgodnie ze swoją tradycją duszpasterską, Kościół jest gotów aktywnie zaangażować się w realizację wszystkich proponowanych powyżej inicjatyw, ale, aby uzyskać pożądane rezultaty, niezbędny jest wkład wspólnoty politycznej oraz społeczeństwa obywatelskiego, każdego zgodnie z właściwą odpowiedzialnością” – stwierdza Franciszek.

Papież prosi, aby treść jego orędzia dotarła do wszystkich uczestników życia politycznego i społecznego. Zawierza macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi „nadzieje wszystkich migrantów i uchodźców świata oraz pragnienia przyjmujących ich wspólnot, abyśmy wszyscy zgodnie z najważniejszym przykazaniem Bożym nauczyli się kochać bliźniego jak siebie samego”.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość