Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kto otrzyma Nagrodę POLIN 2017? Zgłoszenia do 12 września

Nagroda POLIN. Fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Nagroda POLIN dla osoby, organizacji lub instytucji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów zostanie w listopadzie przyznana po raz trzeci.

28 listopada zwycięzca otrzyma statuetkę – rzeźbę autorstwa Barbary Falender – oraz 10 tys. zł.

Wesprzyj Więź.pl

Od 2015 r. – pierwszej rocznicy otwarcia muzealnej Wystawy Stałej „1000 lat historii Żydów polskich” – laureatami Nagrody POLIN są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

– Nagrodę przyznajemy osobom, organizacjom i instytucjom, które w ostatnich latach przyczyniły się do ożywienia pamięci o historii polskich Żydów, do budowania zrozumienia i szacunku między Polakami a Żydami. Wiemy, takich inicjatyw jest wiele, zarówno w dużych, jak i małych miastach. Ludzie, którzy poświęcają im swój czas i energię, zasługują na wdzięczność i wyróżnienie – mówi Dariusz Stola dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zasady  są proste – do 12 września każdy może zgłosić kandydata poprzez formularze umieszczone na stronie polin.pl/nagroda. Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim laureata Nagrody POLIN wyłania kapituła. Nagradzający mogą również przyznać wyróżnienie, zaś dyrektor muzeum prof. Dariusz Stola – Nagrodę Specjalną. Nagrody ufundowali Tomek Ulatowski i Ygal Ozechov. 

Pierwszym laureatem Nagrody POLIN został Tomasz Pietrasiewicz, twórca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, który od 1998 r. realizuje szereg projektów edukacyjno-artystycznych poświęconych dziedzictwu lubelskich Żydów. Potem Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla. Kapituła konkursu postanowiła przyznać wyróżnienia także dwóm osobom: Robertowi Augustyniakowi, inicjatorowi działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosławowi Skrzypczykowi, nauczycielowi i animatorowi kultury pracującemu na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Lelowie i w Szczekocinach. Nagrodę specjalną otrzymał Jan Jagielski z Żydowskiego Instytutu Historycznego za całokształt działalności.

Wesprzyj Więź

Członkowie kapituły konkursowej: Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum – przewodniczący Sądu Konkursowego; Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”; Grażyna Pawlak, dyrektor Fundacji im. Profesora Mojżesza Schorra; Piotr Wiślicki, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce; laureaci Nagrody POLIN z 2015 oraz 2016 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu Nagroda POLIN 2017 na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN polin.pl/nagroda.

Źródło: MHŻP POLIN

Podziel się

Wiadomość