Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Trzecia rocznica ludobójstwa na jezydach

Wypędzani jezydzi. Fot. Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Terroryści z tzw. Państwa Islamskiego zamordowali od 5 do 10 tys. jezydów, ponad 6 tys. porwali. Zrujnowali jezydzkie miasta, wsie i obiekty kultu.

3 sierpnia 2014 r. terroryści z tzw. Państwa Islamskiego weszli do Shingal – terenów od wieków zamieszkanych przez jezydów. Natychmiast zaczęli okrutne represje. Mężczyzn zabijano i chowano w masowych grobach, kobiety były gwałcone i sprzedawane w niewolę jako seksualne niewolnice. Dzieci odbierano matkom i poddawano brutalnej indoktrynacji próbując je wychować na terrorystów.

Jezydzi są wyznawcami synkretycznej religij wywodzącej się z islamu, ale zawierającej także elementy chrześcijaństwa, zaratustrianizmu i innych wierzeń, zwłaszcza bliskowschodnich. Większość jezydów uważa się za naród potomków Adama. Zamieszkują głównie tereny Kurdystanu.

Choć Shingal został w listopadzie 2015 r. odbity przez Peszmergów, dramat jezydów trwa do dziś. Powrót do wyzwolonego miasta opóźnia się przez wielkie zniszczenia wojenne, w związku z czym dziesiątki tysięcy jezydów koczuje w trudnych warunkach w obozach uchodźców. Około 3,4 tys. nadal pozostaje w niewoli terrorystów.

Działania samozwańczego Państwa Islamskiego względem jezydów zostały dwa lata temu uznane przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka za ludobójstwo.

Wesprzyj Więź

Rząd Regionalny Kurdystanu, a także Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce prowadzą kampanię na rzecz uznania przez polski parlament zbrodni ISIS na jezydach za ludobójstwo, a także wsparcia humanitarnego i pomocy w odbudowie zniszczonych miejscowości. W napisanej przez prof. Ireneusza Kamińskiego ekspertyzie prawnej zostało precyzyjnie wyjaśnione, dlaczego zbrodnie ISIS należy określać mianem ludobójstwa.

Dokładnie rok temu, 3 sierpnia, po zorganizowaniu przed Sejmem wiecu Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce złożyło petycję o uznanie zbrodni ludobójstwa. Petycja została pozytywnie zaopiniowana przez biuro analiz sejmowych. Sejmowa komisja ds. petycji również pozytywnie odniosła się do projektu i wystosowała dezyderat do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o wyjaśnienie prawnomiędzynarodowych uwarunkowań uznania ludobójstwa i z apelem o zwiększenie pomocy ofiarom zbrodni ISIS.

Źródło: Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Podziel się

Wiadomość