Zima 2021, nr 4

Zamów

Trzecia rocznica ludobójstwa na jezydach

Wypędzani jezydzi. Fot. Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Terroryści z tzw. Państwa Islamskiego zamordowali od 5 do 10 tys. jezydów, ponad 6 tys. porwali. Zrujnowali jezydzkie miasta, wsie i obiekty kultu.

3 sierpnia 2014 r. terroryści z tzw. Państwa Islamskiego weszli do Shingal – terenów od wieków zamieszkanych przez jezydów. Natychmiast zaczęli okrutne represje. Mężczyzn zabijano i chowano w masowych grobach, kobiety były gwałcone i sprzedawane w niewolę jako seksualne niewolnice. Dzieci odbierano matkom i poddawano brutalnej indoktrynacji próbując je wychować na terrorystów.

Jezydzi są wyznawcami synkretycznej religij wywodzącej się z islamu, ale zawierającej także elementy chrześcijaństwa, zaratustrianizmu i innych wierzeń, zwłaszcza bliskowschodnich. Większość jezydów uważa się za naród potomków Adama. Zamieszkują głównie tereny Kurdystanu.

Choć Shingal został w listopadzie 2015 r. odbity przez Peszmergów, dramat jezydów trwa do dziś. Powrót do wyzwolonego miasta opóźnia się przez wielkie zniszczenia wojenne, w związku z czym dziesiątki tysięcy jezydów koczuje w trudnych warunkach w obozach uchodźców. Około 3,4 tys. nadal pozostaje w niewoli terrorystów.

Działania samozwańczego Państwa Islamskiego względem jezydów zostały dwa lata temu uznane przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka za ludobójstwo.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Rząd Regionalny Kurdystanu, a także Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce prowadzą kampanię na rzecz uznania przez polski parlament zbrodni ISIS na jezydach za ludobójstwo, a także wsparcia humanitarnego i pomocy w odbudowie zniszczonych miejscowości. W napisanej przez prof. Ireneusza Kamińskiego ekspertyzie prawnej zostało precyzyjnie wyjaśnione, dlaczego zbrodnie ISIS należy określać mianem ludobójstwa.

Dokładnie rok temu, 3 sierpnia, po zorganizowaniu przed Sejmem wiecu Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce złożyło petycję o uznanie zbrodni ludobójstwa. Petycja została pozytywnie zaopiniowana przez biuro analiz sejmowych. Sejmowa komisja ds. petycji również pozytywnie odniosła się do projektu i wystosowała dezyderat do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o wyjaśnienie prawnomiędzynarodowych uwarunkowań uznania ludobójstwa i z apelem o zwiększenie pomocy ofiarom zbrodni ISIS.

Źródło: Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.