Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Oczekujemy interwencji Kolegium IPN. List otwarty naukowców

Wejście do siedziby Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie. Fot. Adrian Grycuk/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 pl

Dokonane pod pozorem restrukturyzacji zwolnienia z pracy w łódzkim oddziale IPN nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego. Urągają też dobrym obyczajom.

Łódź, 19 lipca 2017 r.

Kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

Wesprzyj Więź.pl

Decyzja o zwolnieniu z pracy w Instytucie Pamięci Narodowej pani Mileny Przybysz oraz pana Pawła Spodenkiewicza budzi nasz sprzeciw. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia merytorycznego. W tej sytuacji należy ją uznać za przejaw dążenia do wyrugowania z instytucji państwowych osób, które nie zgłosiły akcesu do aktualnie rządzącego obozu politycznego.

Pani Milena Przybysz i pan Paweł Spodenkiewicz uważani byli przez dotychczasowych zwierzchników za pracowników kreatywnych i sumiennych, czego wyrazem były przyznawane im nagrody i wyróżnienia. W podejmowanych przedsięwzięciach badawczych i edukacyjnych wykazywali się̨ odwagą cywilną i intelektualną. Pani Milena Przybysz jest autorką/redaktorką przeszło 50 publikacji naukowych (w tym 2 monografii) poświęconych dziejom Kościoła katolickiego, NSZZ „Solidarność” oraz Instytutu Literackiego w Paryżu. Należy do zespołu realizującego projekt badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii”. Finalizuje prace nad rozprawą doktorską poświęconą wątkowi religijnemu w koncepcjach politycznych Redaktora paryskiej „Kultury”.

Zwolnienie p. Przybysz i p. Spodenkiewicza uważamy za niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa

Pokaźny i różnorodny dorobek pisarski pana Pawła Spodenkiewicza dotyczący społeczności żydowskiej Łodzi (m.in. książka „Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca”), komunistycznych represji wobec ludzi nauki i kultury i opozycji demokratycznej (m.in. monografia „Ksiądz Stefan Miecznikowski – harcerz, jezuita”) spotkał się̨ z uznaniem badaczy polskich oraz zagranicznych. Warto przypomnieć, że jego autor był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kolporterem i publicystą podziemnej prasy, internowanym podczas stanu wojennego.

Wesprzyj Więź

Dokonane pod pozorem restrukturyzacji zatrudnienia w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej zwolnienie z pracy pani Mileny Przybysz i pana Pawła Spodenkiewicza uważamy za niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Zważywszy na to, że zostało ono poprzedzone zatrudnieniem (bez procedury konkursowej) nowych pracowników w ww. oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, trzeba uznać je także za urągające dobrym obyczajom. Oczekujemy, że Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej podejmie interwencję w tej sprawie.

Autorzy:
dr hab. Sławomir M. Nowinowski, prof. UŁ; prof. dr hab. Rafał Stobiecki

Do wiadomości:
Prezes IPN dr Jarosław Szarek
Dyrektor IPN oddział w Łodzi dr Dariusz Rogut

Podpisy pod listem złożyli

 1. Dr Natalia Aleksiun – Touro College, Nowy Jork
 2. Dr hab. Grzegorz P. Babiak, prof. UW – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 3. Roma Boniecka – em. lektor University of Kansas
 4. Prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 5. Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 6. Krzysztof Bronowski – twórca i właściciel Muzeum Wolnego Słowa, członek władz łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Wolnego Słowa, laureat Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” (Łódź – 2013)
 7. Dr Anna Brzezińska – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 8. Dr hab. Błażej Brzostek – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 9. Andrzej Brzozowski – Instytut Pamięci Narodowej
 10. Dr Władysław Bułhak – Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej
 11. Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Łódzki
 12. Magdalena Czoch – Biuro Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej
 13. Prof. dr Winson W. Chu – University of Wisconsin-Milwaukee
 14. Andrzej Czyżewski – Instytut Pamięci Narodowej oddział w Łodzi / Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 15. Dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ – Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
 16. Dr Przemysław Piotr Damski – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 17. Helena Datner – Żydowski Instytut Historyczny
 18. Anna Delius – Freie Universität – Berlin
 19. Prof. dr hab. Lucyna Domańska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki
 20. Dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL PAN – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 21. Prof. dr hab. Antoni Dudek – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 22. Prof. dr hab. Barbara Engelking – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 23. Tomasz Andrzej Filipczak – współpracownik KOR i KSS KOR, redaktor niezależnego pisma „Puls”
 24. Dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 25. Jerzy Friedrich – prezes Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”, wiceprezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Wolnego Słowa
 26. Prof. dr hab. Andrzej Friszke – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 27. Dr Agnieszka Gawron – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 28. Dr hab. Marek Gensler prof. UŁ – Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki
 29. Dr Tomasz Ginter – Biuro Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej
 30. Dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 31. Małgorzata Golicka-Jabłońska – sekretarz łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 32. Dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 33. Prof. dr Jan Grabowski – University of Ottawa
 34. Dr Taddeus V. Gromada – prof. em., New Jersey City University
 35. Helena Zofia Gromiec – współpracownik KOR i KSS KOR
 36. Joanna Gubała – Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
 37. Wojciech Hempel – współpracownik KSS KOR i NOW-ej
 38. Dr Irena Hübner – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 39. Prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak – Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki
 40. Dr Marzena Iwańska – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 41. Dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 42. Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska – Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Łódzki
 43. Prof. dr hab. Maciej Janowski – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 44. Prof. dr hab. Dariusz Jarosz – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 45. Dr Natalia Jarska – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 46. Dr Marcin Jarząbek – Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
 47. Dr hab. Dariusz Jeziorny, prof. UŁ – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 48. Dr Dobrochna Kałwa – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 49. Dr Łukasz Kamiński – Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
 50. Dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ – Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki
 51. Dr Leszek Karczewski – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 52. Dr Piotr Kendziorek – Żydowski Instytut Historyczny
 53. Daniel Kiper – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 54. Dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 55. Dr Barbara Klich-Kluczewska – Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
 56. Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 57. Dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 58. Karolina Kolbuszewska – Biuro Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej
 59. Dr hab. Agnieszka Kościańska – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 60. Dr hab. Danuta Kowalska – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Łódzki
 61. Dr Adam Kożuchowski – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 62. Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 63. Dr Grzegorz Krzywiec – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 64. Prof. dr hab. Marcin Kula – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 65. Dr Sylwia Kuźma-Markowska – Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 66. Prof. dr hab. Anna Landau-Czajka – Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego
 67. Dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 68. Dr hab. Dariusz Libionka – prof. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 69. Sława Lisiecka – tłumaczka literatury niemieckojęzycznej
 70. Prof. dr hab. Paweł Machcewicz – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 71. Dr hab. Piotr M. Majewski – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 72. Dr Wojciech Marciniak – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 73. Dr Kirył Marinow – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 74. Dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 75. Dr Artur Markowski – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 76. Dr Janusz Marszalec
 77. Prof. dr hab. Wojciech Materski – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 78. Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS – Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 79. Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 80. Dr Jan Olaszek – Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej
 81. Dr hab. Piotr Osęka, prof. ISP PAN
 82. Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 83. Dr Krzysztof Persak – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 84. Dr Florian Peters – Institut für Zeitgeschichte – Berlin
 85. Bartosz Pietrzak – współpracownik KOR i KSS KOR, redaktor niezależnego pisma „Puls”, drukarz NOW-ej
 86. Dr hab. Magdalena Pietrzak – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Łódzki
 87. Dr hab. Jan Pisuliński prof. UR – Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski
 88. Prof. dr hab. Aldona Pobojewska – Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki
 89. Dr Joanna Podolska – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 90. Prof. dr hab. Krzysztof Pomian
 91. Prof. dr hab. Jan Pomorski – Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 92. Dr Marcin Przegiętka – Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej
 93. Barbara Przybysz
 94. Rafał Przybysz – działacz NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym
 95. Agnieszka Rudzińska – zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (2002–2011), zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (2011–2016)
 96. Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, Uniwersytet Wrocławski
 97. Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
 98. Dr Paweł Sasanka – Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej
 99. Dr hab. Katarzyna Sierakowska – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 100. Dr Tomasz Siewierski
 101. Dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 102. Dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. UAM – Instytut Historii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 103. Dr hab. Jan Skórzyński, prof. CC – Collegium Civitas, redaktor naczelny pisma naukowego „Wolność́ i Solidarność”
 104. Dr Mateusz Sokulski – Instytut Historii UŚ
 105. Dr Ewa Solska – Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 106. Dr hab. Paweł Sowiński – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 107. Dr hab. Andrzej Stupnik, prof. UMCS – Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 108. Prof. dr hab. Dariusz Stola – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 109. Andrzej Strąk – prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 110. Dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
 111. Dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG – Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
 112. Prof. dr hab. Robert Traba – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 113. Dr Michał Trębacz – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 114. Dr Zofia Trębacz – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
 115. Dr Jacek Walicki – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 116. Dr Joanna Wawrzyniak – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 117. Ewa Wiatr – Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki
 118. Dr Joanna Więckowska
 119. Dr Hubert Wilk – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 120. Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga) – Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
 121. Dr hab. Piotr Witek – Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin
 122. Dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL – Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 123. Dr Marcin Wolniewicz – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 124. Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. – Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
 125. Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska – prof. em., Uniwersytet Adama Mickiewicza
 126. Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS – Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 127. Prof. dr Piotr Wróbel – Konstanty Reynert Chair of Polish Studies, University of Toronto
 128. Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek – Instytut Historii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 129. Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
 130. Dr Andrzej Zawistowski – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Szkoła Główna Handlowa
 131. Dr Marcin Zwolski – Instytut Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku
 132. Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS – Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Podziel się

Wiadomość