Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Nowa droga do świętości

Papież Franciszek. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Papież Franciszek otworzył nową drogą do ogłoszenia danej osoby błogosławioną lub świętą. Jest nią ofiarowanie życia.

W wydanym we wtorek 11 lipca liście apostolskim „Maiorem hac dilectionem” (Nikt nie ma większej miłości) o charakterze motu proprio (dekret) papież Franciszek wprowadził trzecią, obok męczeństwa i heroiczności cnót, drogą do uznania człowieka błogosławionym lub świętym. Chodzi o ofiarowanie życia.

„Jest jasnym, że heroiczne ofiarowanie własnego życia, inspirowane i podtrzymywane przez dobroć, wyraża prawdziwy, pełny i wzorcowy sposób naśladowania Chrystusa, stąd też zasługuje na tą samą szczególną cześć, którą wspólnota wiernych oddaje ludziom, którzy dobrowolnie przyjęli męczeństwo krwi lub w sposób heroiczny praktykowali cnoty chrześcijańskie” – tłumaczy papież Franciszek.

Wesprzyj Więź.pl

Aby ofiarowanie życia mogło stać się ważnym i skutecznym powodem beatyfikacji sługi Bożego, musi spełniać cztery następujące kryteria:

„1. dobrowolne i szczere ofiarowanie życia oraz heroiczna zgoda propter caritatem [z miłości] na pewną i mającą niebawem nastąpić śmierć; powiązanie między ofiarowaniem życia i nagłą śmiercią;

2. praktykowanie, przynajmniej w stopniu zwyczajnym, cnót chrześcijańskich przed ofiarowaniem życia i później aż do śmierci;

3. istnienie opinii świętości i znaków [cudów], przynajmniej po śmierci;

Wesprzyj Więź

4. konieczność cudu do beatyfikacji, który nastąpił po śmierci sługi Bożego i za jego wstawiennictwem”.

Tytuł listu „Maiorem hac dilectionem” (Nikt nie ma większej miłości) zaczerpnięty jest z Ewangelii wg św. Jana, w której Jezus Chrystus powiada: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość