Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Włoski episkopat przeznaczył 30 mln euro na migrantów

Rzym

Pieniądze pochodzą z odpisów podatkowych wiernych.

Wesprzyj Więź

Episkopat Włoch przeznaczył 30 mln euro na wsparcie dla migrantów. Pomoc obejmie działania podejmowane zarówno w ojczyznach migrantów, jak i w Europie. Udzielana będzie w ramach trzyletniej kampanii prowadzonej pod znamiennym hasłem: „Wolni, żeby wyjechać, wolni, żeby pozostać”.

Obok tej znacznej sumy 30 mln euro na wspieranie migrantów i jednocześnie zapobieganie migracji włoscy biskupi przeznaczyli jeszcze z tych samych funduszów dalszych ponad 13 mln euro na 115 innych projektów pomocowych. Będzie się je realizować głównie w Afryce (89), a ponadto w Ameryce Łacińskiej (12), Azji (13) i na Bliskim Wschodzie.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość