Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Polacy zdecydowanie za wstrzymaniem migracji z krajów muzułmańskich

Ponad połowa obywateli w ośmiu krajach europejskich, w tym Polsce, jest przeciwna migracji z krajów muzułmańskich – wynika z badań brytyjskiego think tanku Chatham House.

W sondażu przeprowadzonym wraz z Królewskim Instytutem Spraw Międzynarodowych wśród 10 tys. osób w dziesięciu krajach europejskich zadano pytanie: „Czy należy wstrzymać migrację z krajów muzułmańskich?”. W ośmiu z dziesięciu krajów więcej niż 50 proc. badanych odpowiedziało: „tak”. Wyjątkami były Hiszpania (41 proc.) i Wielka Brytania (47 proc.). Jedna piąta badanych opowiada się za całkowitym zastopowaniem fali migracji z tych krajów. Jedna czwarta nie wyraziła opinii.

Najwyższe wskaźniki aprobaty dla zastopowania migracji z krajów muzułmańskich odnotowano: w Polsce (71 proc.), Austrii (65 proc.), Belgii (64 proc.) i na Węgrzech (63 proc.), a następnie we Francji (60 proc.), Grecji (58 proc.), Niemczech (53 proc.) i we Włoszech (51 proc.).

Najbardziej zdecydowanymi przeciwnikami wstrzymania migracji z krajów islamskich byli respondenci z Hiszpanii (32 proc.), a następnie z Wielkiej Brytanii (23 proc.) i z Włoch (23 proc.). W Polsce przeciwników było 9 proc., na Węgrzech – 12 proc. a w Belgii – 15 proc.

Autorzy studium podkreślają, że strach przed migracją z krajów muzułmańskich jest stosunkowo powszechny. Szczególnie silne poparcie dla jej wstrzymania jest widoczne w Austrii, Polsce, na Węgrzech, we Francji i Belgii chociaż liczba ludności muzułmańskiej w tych krajach jest bardzo zróżnicowana.

Zauważa się, że z wyjątkiem Polski wszystkie te kraje zostały dotknięte przez kryzys uchodźców w 2015 roku lub doświadczyło ataku terrorystycznego w ostatnich latach. Ponadto należy zauważyć, że w krajach tych antyimigrancka „radykalna prawica” ma też bardzo zróżnicowany wpływ na bieżącą politykę ale w dużym stopniu może mobilizować opinię społeczną pod hasłem „strachu przed islamem”.

Wesprzyj Więź

Według studium niechęć wobec muzułmańskich imigrantów jest szczególnie widoczna u osób starszych. U osób 30-letnich nastawienie jest mniej wrogie. W postawach również kluczową rolę odgrywa poziom wykształcenia. Ludzie z średnim wykształceniem o wiele bardziej są przeciwko muzułmańskiej imigracji (59 proc.), a u osób z wyższym mniej niż połowa opowiada się za ograniczeniem migracji.

Studium oparto na sondażu przeprowadzonym między 12 grudnia 2016 a 11 stycznia 2017 wśród ludzi powyżej 18 roku życia w Belgii, Niemczech, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Polsce, Hiszpanii i na Węgrzech.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość